Monthly Archives: Grudzień 2013

00103-6523.2-SW1110177/18 Włodarczyk Kamila

Podjęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie dwóch dodatkowych sezonowych miejsc pracy poprzez zakup sprzętu do rekreacji wodnej i konnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodarczyk Kamila. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uruchomienie usług rekreacyjnych w zakresie rekreacji wodnej i konnej. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Podjęcie… Read More »

podróż promem do szwecji

00911-6520.10-OR1600019/19 Werner Dariusz POL011202146

POL011202146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Werner Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011202146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

podróż promem do szwecji

POL035100717 Siewert Zbigniew 00673-6520.10-OR1100147/18

POL035100717 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Siewert Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siewert Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035100717. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

podróż promem do szwecji

POL022501913 Berk Marcin 00056-6520.6-OR1600046/16

POL022501913 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnością uprawnień do połowów.4 Berk Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Berk Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022501913. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-75 na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a… Read More »

podróż promem do szwecji

POL022602126. POL022602185. POL036901170 Gładoch Artur 00818-6520.10-OR1600400/18/19

POL022602126. POL022602185. POL036901170 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gładoch Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gładoch Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022602126. POL022602185. POL036901170. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018. Cel operacji:… Read More »

podróż promem do szwecji

01116-6520.10-OR1600215/19 Gołębiewski Tomasz POL012302305

POL012302305 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gołębiewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012302305. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

podróż promem do szwecji

Samorząd Województwa Opolskiego 00044-6526-DPT00043/18/19

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym4 Samorząd Województwa Opolskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Opolskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty utrzymania pomieszczeń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 w latach 2016-2018.. Skrócony opis operacji: Koszty najmu oraz koszty zakupu i… Read More »

podróż promem do szwecji

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej 00097-6523.2-SW1210120/19

Promowanie. zachowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa poprzez budowę i umieszczenie przy głównych drogach biegnących przez obszar RLGD „Jurajska Ryba” witaczy tworzących spójny system informacji o regionie4 Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej… Read More »

podróż promem do szwecji

POL034200532. POL034202108 Redlin Izabela 01160-6520.10-OR1100090/19

POL034200532. POL034202108 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Redlin Izabela Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Redlin Izabela. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034200532. POL034202108. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

podróż promem do szwecji

POL023300587 Porożyński Marek 00021-6520.2-OR1600032/18/19

POL023300587 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Porożyński Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porożyński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300587. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-39. Skrócony opis operacji: -Sieci skrzelowe stawne do połowu storni-Sieci skrzelowe stawne do połowu turbota-koszt… Read More »

podróż promem do szwecji