Monthly Archives: Styczeń 2014

01121-6520.10-OR1100155/19 Kramek Sylwester POL036801111. POL036901159

POL036801111. POL036901159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801111. POL036901159. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

prom ystad swinoujscie

00016-6520.8-OR1100028/17 Wysoczański Piotr POL023401051

POL023401051 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401051. Nazwa operacji: Zakup ciągnika siodłowego służącego do transportu naczepy… Read More »

prom ystad swinoujscie

00267-6520.10-OR1600054/17 Gódziński Marek POL011801767

POL011801767 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gódziński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801767. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-23… Read More »

prom ystad swinoujscie

00009-6521.5-OR1000017/18 rmacja o projekcie na stronie internetowej PZW Okręg w Poznaniu. Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego sektora akwakultury poprzez opracowanie innowacyjnych technologii produkcji pasz oraz receptur mieszanek paszowych pozwalających na samodzielne wytwarzanie pełnoporcjowych pasz ekstrudowanych z użyciem produktów z owadów dedykowanych dla ryb reofilnych. Transfer innowacyjnej wiedzy dotyczącej procesów i produktów do podmiotów akwakultury nie będących beneficjentami projektu w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej i możliwości w zakresie wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych wnoszących nową jakość w wytwarzaniu pasz i podchowie ryb reofilnych.

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego sektora akwakultury poprzez opracowanie innowacyjnych technologii produkcji pasz oraz receptur mieszanek paszowych pozwalających na samodzielne wytwarzanie pełnoporcjowych pasz ekstrudowanych z użyciem produktów z owadów dedykowanych dla ryb reofilnych. Transfer innowacyjnej wiedzy dotyczącej procesów i produktów do podmiotów akwakultury nie będących beneficjentami projektu w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej i możliwości w… Read More »

prom ystad swinoujscie

00070-6520.2-OR1100003/18/19 Chlebowski Zdzisław Ryszard POL036501139

POL036501139 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Zdzisław Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501139. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe… Read More »

prom ystad swinoujscie

00185-6523.2-SW1610248/18/19 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie

Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dramieno. w ramach której powstaną pomosty. miejsce na grilla oraz część drogi prowadzącej do plaży. Dzięki czemu wzrośnie liczba odwiedzają 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie . Numer… Read More »

prom ystad swinoujscie

00006-6524.4-OR1600002/17/18 „Seamor International Ltd” Sp. z o.o.

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej w Szczecinie – etap II w raz z zakupem wyposażenia. Skrócony opis operacji: Roboty konstrukcyjno-budowlane… Read More »

prom ystad swinoujscie

00006-6522.1.1-OR0700003/18 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Instalacja. konfiguracja i optymalizacja środowiska informatycznego CMR w Gdyni w tym przeprowadzenie migracji danych. uaktualnienie… Read More »

prom ystad swinoujscie

2022-12-01 018-01-01 00032-6521.3.1-OR1400005/19

2022-12-01 21-2004 018-01-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 018-01-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 2022-12-01. Nazwa operacji: 264860. Skrócony opis operacji: 198645. Cel operacji: 21-200. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: Polska. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Kwota… Read More »

prom ystad swinoujscie

POL010601478 Kuźmicki Paweł 00021-6520.8-OR1600019/19

POL010601478 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kuźmicki Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuźmicki Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601478. Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej poprzez świadczenie kompleksowych usług turystyki wędkarskiej.. Skrócony opis operacji: Domki wędkarskie typu… Read More »

prom ystad swinoujscie