Monthly Archives: Luty 2014

00853-6520.10-OR1100370/18/19 Bryła Marek POL023401992

POL023401992 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bryła Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401992. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Szostak Ryszard 00007-6523.2-SW1110026/17

Uruchomienie nowego przedsiębiorstwa i stworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie)4 Szostak Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szostak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa rybaczówki w celu rozwoju usług edukacyjnych i rekreacyjnych. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie… Read More »

POL023200697 Jodko Marcin 00088-6520.11-OR1100043/19

POL023200697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jodko Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jodko Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200697. Nazwa operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie obrotu produktami rybołówstwa z jednostki UST-103. Skrócony opis… Read More »

00090-6520.2-OR1600106/18/19 Zdonek Eugeniusz POL022900410

POL022900410 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdonek Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900410. Nazwa operacji: Wymiana biernych narzędzi połowowych jednostki rybackiej CHY-1. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL036602037 Morawski Stanisław 00620-6520.10-OR1100038/18

POL036602037 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Morawski Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602037. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00033-6523.2-SW1110076/17/18 Gmina Nowa Wieś Lęborska

Poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej. niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi 1309G 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Wieś Lęborska . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa pasa… Read More »

00004-6523.4-SW1310004/18/19 Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Sprawne wdrażanie LSR. w tym relizacja Planu Komunikacji w 2019 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżace i aktywizacja na 2019r.. Skrócony opis operacji: . Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym relizacja Planu… Read More »

POL034500270 Maciejewski Robert Adam 00925-6520.10-OR1100445/18/19

POL034500270 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Maciejewski Robert Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Robert Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500270. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Sanocki Marek 00021-6521.5-OR1500052/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Sanocki Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sanocki Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Gębice. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu… Read More »

00246-6520.10-OR1600058/17 Ociesa Jarosław POL011801736

POL011801736 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ociesa Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801736. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-82… Read More »