Monthly Archives: Marzec 2014

POL033901427 Kucira Paweł 01268-6520.10-OR1100240/19

POL033901427 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kucira Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kucira Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901427. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00140-6521.5-OR0300127/18 Pękala Katarzyna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pękala Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona środowiska i dobrostanu zwierząt w kompleksie stawów rybnych położonych… Read More »

POL037202082 Franciuk Wiesław 00009-6520.9-OR1400011/17/18

POL037202082 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Franciuk Wiesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202082. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim TOL-7 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Zdrowie i bezpieczeństwo.… Read More »

POL023000467 Stempiński Tadeusz 01150-6520.10-OR1600243/19

POL023000467 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Stempiński Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stempiński Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000467. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-20 przez… Read More »

POL010601470 Sagan Rafał 00291-6520.10-OR1600119/17

POL010601470 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Sagan Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-17 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna 00004-6523.4-SW0810004/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące na 2019 r.. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD… Read More »

00007-6523.4-SW1510008/18 Nadnotecka Grupa Rybacka

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadnotecka Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz… Read More »

Gmina Karsin 00127-6523.2-SW1110295/18

Popopularyzacja i zwiększenie świadomości społecznej w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich4 Gmina Karsin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karsin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Regionalny festyn promocyjny obszaru LGR Morenka w ramach organizacji dożynek gminnych w miejscowości Osowo gmina Karsin. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego… Read More »

01102-6520.10-OR1100056/19 Lis Bogdan POL023401050

POL023401050 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401050. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00434-6520.10-OR1100219/17 Przedsiębiorstwo Połowowe UST-63 s.c. Daniel i Jerzy Wysoczański POL023401054

POL023401054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Połowowe UST-63 s.c. Daniel i Jerzy Wysoczański . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »