Monthly Archives: Kwiecień 2014

00034-6523.2-SW0800045/18/19 Gmina Turawa

Poprawa retencji oraz jakości wód poprzez rekultywację kanału w Osowcu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Turawa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekultywacja kanału fabrycznego oraz kanału ulgi w Osowcu. Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych… Read More »

Marczyński Jacek 00031-6521.5-OR0500044/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Marczyński Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marczyński Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym… Read More »

00007-6522.1.1-OR0700001/18 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie. Skrócony opis operacji:… Read More »

00827-6520.10-OR1600378/18/19 Dobek Dariusz POL010301659

POL010301659 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobek Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301659. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL023401056 Gralewicz Zbigniew 00897-6520.10-OR1100295/18/19

POL023401056 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gralewicz Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gralewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401056. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00020-6523.2-SW1010008/17/18 WIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwój działalności gospodarczej WIP Sp. z o.o.. dzięki któremu będzie możliwy wzrost uzyskiwanych przychodów z tej działalności. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie przez… Read More »

00027-6523.2-SW1110008/17/18 Kiedrowski Firma Usługowo – Handlowa „Budotex” Roman Kiedrowski Roman

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno – usługowego o dodatkowe pomieszczenia usługowe oraz budowa wiaty. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kiedrowski Firma Usługowo – Handlowa „Budotex” Roman Kiedrowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno – usługowego o dodatkowe pomieszczenia usługowe.. Skrócony opis operacji: rozbudowa… Read More »

Górecznik Taurus Spółka z o.o. Spólka Komandytowa 00003-6523.2-SW0110002/17/18

rozwijanie krótkiego łańcucha dostaw branży rybackiej oraz wzrost zatrudnienie poprzez wyposażenie gastronomiczne zaplecza technologicznego restauracji Górecznik w Antoninie oraz utworzeniu trzech miejsc pracy4 Górecznik Taurus Spółka z o.o. Spólka Komandytowa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górecznik Taurus Spółka z o.o. Spólka Komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie gastronomiczne restauracji Górecznik. Skrócony… Read More »

00115-6521.5-OR1200125/18 Kruk Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

00139-6520.10-OR1100079/16 Formella Małgorzata POL033902022

POL033902022 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Formella Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902022. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »