Monthly Archives: Maj 2014

01038-6520.10-OR1600188/19 Kwiecień Krystian POL011801727

POL011801727 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwiecień Krystian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801727. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL034500270. POL035600461 Maciejewski Robert 00522-6520.10-OR1100241/17

POL034500270. POL035600461 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Maciejewski Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500270. POL035600461. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017 r.. Cel operacji:… Read More »

00006-6523.2-SW1410009/17 Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska

Celem operacji jest różnicowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi dotyczącej realizacji zorganizowanych. turystycznych rejsów wędkarskich po jeziorach mazurskich i uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego . co umożliwi utrz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gościniec… Read More »

POL033800565 Kohnke Piotr 00040-6520.10-OR1100183/16

POL033800565 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kohnke Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800565. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” 00108-6523.2-SW1110227/18

Promocja regionu działania PLGR poprzez publikację książki o jednym z najważniejszych ośrodku rybackim. Przybliżenie mieszkańcom i osobom zainteresowanym rybołówstwem na Ziemi Puckiej jednostki z portu w Helu. Promowanie dziedzictwa kulturowego.4 Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wydanie publikacji „Kutry rybackie z Helu”.… Read More »

00086-6520.11-OR1100025/19 Boszke Witold Augustyn POL033700638

POL033700638 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boszke Witold Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700638. Nazwa operacji: zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis… Read More »

00641-6520.10-OR1600072/18 Szeląg Robert POL010601481

POL010601481 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szeląg Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601481. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00016-6521.3.1-OR0900021/17/19 Ostafiński Aleksander

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostafiński Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa wraz z modernizacją budowli i dróg rolniczych w Gospodarstwie Rybackim Aleksander Ostafiński w Starzawie.. Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy… Read More »

POL036901154. POL036901163 Banach Piotr Zdzisław 00148-6520.2-OR1100128/18/19

POL036901154. POL036901163 Zmniejszenie oddziaływania na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Banach Piotr Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Piotr Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901154. POL036901163. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków.. Skrócony opis operacji: Operacja… Read More »

Lubik Jan 00071-6521.5-OR1500043/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Lubik Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lubik Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Jan Lubik. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja… Read More »