Monthly Archives: Czerwiec 2014

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 00002-6522.2-OR1100001/18

Poprawa i dostarczenie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi.4 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gromadzenie danych. zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej… Read More »

Pierzgalski Tadeusz 00035-6521.3.1-OR1100050/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pierzgalski Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pierzgalski Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa stawów hodowlanych w celu zwiększenia. Skrócony opis operacji: Rozbudowa stawów hodowlanych w celu zwiększenia. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01. Data… Read More »

00003-6521.5-OR0700067/18 Kalita Lech

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kalita Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe w obiekcie Kotfin. Skrócony opis operacji: Działania wodno-środowiskowe… Read More »

00038-6521.5-OR0600018/18 TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

POL023401005 Pilarczyk Ryszard 00146-6520.2-OR1100064/18/19

POL023401005 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Pilarczyk Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilarczyk Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401005. Nazwa operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę UST-24. Skrócony opis operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę UST-24. Cel operacji: zmniejszenie wpływu… Read More »

00022-6520.10-OR1400031/16 Szewczyk Michał POL037200957. POL037202139

POL037200957. POL037202139 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szewczyk Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200957. POL037202139. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej w 2016r.. Skrócony opis operacji: TOL-115 oraz… Read More »

Gmina Skoki 00020-6523.2-SW1510024/17/18

Propagowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Gminy Skoki oraz zwiększenie liczby obiektów turystyczno-rekreacyjnych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na dz. nr 500/6 w Potrzanowie. położonej przy jeziorze Włókna4 Gmina Skoki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Skoki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.. Skrócony opis operacji: Propagowanie… Read More »

00724-6520.10-OR1600368/18/19 Wleklak Agnieszka POL011801945

POL011801945 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów w… Read More »

Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego 00002-6521.6-OR1100003/17/18

Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życia4 Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii hodowli ryb i innowacyjnych metod przetwórstwa produktów akwakultury w kontekście uwarunkowań rynkowych i potrzeb konsumentów. Skrócony… Read More »

00070-6523.2-SW1310087/19 Marszałek Tomasz

Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz powstanie dwóch miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marszałek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uruchomienie działalności usługowej o charakterze ogólnobudowlanym pod nazwą „MARTOM”. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie… Read More »