Monthly Archives: Lipiec 2014

Orlikowski/Firma Handlowo- Usługowa RAFMAL Rafał 00063-6523.2-SW1310074/18/19

Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozbudowę bazy sprzętowej i utworzenie nowych miejsc pracy.4 Orlikowski/Firma Handlowo- Usługowa RAFMAL Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orlikowski/Firma Handlowo- Usługowa RAFMAL Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i podniesienie standardu świadczonych usług poprzez zakup nowego autobusu.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa… Read More »

00417-6520.10-OR1600206/17 Podolska Magdalena POL012001884. POL012002140

POL012001884. POL012002140 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. POL012002140. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o… Read More »

POL036901169 Lampart Andrzej 01244-6520.10-OR1100158/19

POL036901169 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Lampart Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lampart Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901169. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00053-6521.5-OR1300006/18 Sołtysiak Robert

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sołtysiak Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Chów i hodowla… Read More »

Werecki Ryszard 00038-6521.5-OR0400010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Werecki Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Werecki Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1 i 2 – wymóg 2.1. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim… Read More »

Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c. 00070-6523.2-SW1610120/18

Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do transportu ryb w zbiornikach oraz utworzenie jednego miejsca pracy4 Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie łańcucha dostaw ryb produkowanych w Niemicy przez… Read More »

00014-6523.2-SW0610026/17/18 Gmina Przeciszów

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Przeciszów poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przeciszów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażanie infrastruktury turystycznej i… Read More »

00054-6520.2-OR1600104/18/19 Kruła Dariusz POL011801709

POL011801709 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruła Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801709. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę DZI-13. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL033800595 Konkel Stefan Walenty 00141-6520.10-OR1100081/16

POL033800595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Konkel Stefan Walenty Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stefan Walenty. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej JAS-72 PRZEZ 30 DNI W… Read More »

POL034801910 Kuchnowski Andrzej 00997-6520.10-OR1100525/18/19

POL034801910 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kuchnowski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuchnowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034801910. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »