Monthly Archives: Sierpień 2014

Ferlin Marek 00103-6521.5-OR1200087/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Ferlin Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ferlin Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.… Read More »

00055-6520.9-OR1100089/17/18 Kroll Piotr Paweł POL034500261

POL034500261 Podnoszenie konkurencyjnosci i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kroll Piotr Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500261. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Wła-197 w nowoczesne… Read More »

00816-6520.10-OR1100313/18/19 Cymerys Józef POL036001038

POL036001038 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cymerys Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036001038. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00593-6520.10-OR1100023/18 i opartego na wiedzy 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów

1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: i opartego na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.11 Wartość dodana. jakość… Read More »

Grzych Sławomir 00005-6521.3.1-OR1300015/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Grzych Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzych Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa rurociągu doprowadzającego wodę do stawów nr 3.4.5 w miejscowości Mieronice. Skrócony opis operacji: Budowa rurociągu umożliwiającego indywidualny dopływ wody do stawów 3.4.5 w Mieronicach. Rurociąg zastąpi dotychczasowy system paciorkowy. co… Read More »

00018-6523.2-SW0210025/17/18 Przewoski Witold

Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez remont budynku mieszkalno-usługowego wraz z zakupem wyposażenia w postaci wędzarni i kosiarki samobieżnej oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przewoski Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont budynku mieszkalno – usługowego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz utworzenie jednego… Read More »

Karliński Ośrodek Kultury 00195-6523.2-SW1610288/18/19

Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie4 Karliński Ośrodek Kultury Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karliński Ośrodek Kultury . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego… Read More »

Skiba Dariusz 00008-6521.3.3-OR1100004/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Skiba Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uruchomienie wylęgarni i podchowalni pstrąga w Dąbrówce w systemie recyrkulacji wody w celu wzrostu produkcji.. Skrócony opis operacji: Uruchomienie wylęgarni i podchowalni pstrąga w Dąbrówce w systemie recyrkulacji wody w celu… Read More »

00036-6520.11-OR1100005/17/18 Jędrzejewski Artur

„Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrzejewski Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA. Skrócony opis operacji:… Read More »

00387-6520.10-OR1600192/17 Patryjas Jolanta POL011702047

POL011702047 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702047. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KRS-27… Read More »