Monthly Archives: Wrzesień 2014

POL037001151 Banach Mariusz 00023-6520.9-OR1100076/17/18

POL037001151 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Banach Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037001151. Nazwa operacji: Inwestycje na statku KRM-27 w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku KRM-27… Read More »

POL034902299 Grabiński Edward 00133-6520.10-OR1100230/16

POL034902299 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Grabiński Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabiński Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902299. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00066-6520.9-OR1100130/17/18 „Szkuner” Sp. z o.o. POL034500061. POL034500065. POL034500066

POL034500061. POL034500065. POL034500066 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Szkuner” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500061. POL034500065. POL034500066. Nazwa operacji:… Read More »

00011-6523.2-SW0610007/17/18 Całus Paweł

Zróżnicowanie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie na rynek kompleksowej oferty turystycznej tj. bazy noclegowej z wypożyczalnią sprzętu sportowego. W wyniku realizacji operacji zostaną utworzone 2 miejsca pracy na pełny etat. Cel operacji zosta 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Całus Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie nowej… Read More »

POL036001039 Lampart Tadeusz Lech 00111-6520.10-OR1100089/16

POL036001039 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Lampart Tadeusz Lech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lampart Tadeusz Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036001039. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Gmina Adamów 00058-6523.2-SW0910064/19

Poszerzenie oferty turystycznej poprzez utworzenie parku edukacyjnego „Roztoczańska Kraina Ryb” w Jacni4 Gmina Adamów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Adamów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie parku edukacyjnego „Roztoczańska Kraina Ryb” w Jacni. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” 00001-6523.3-SW0210001/19

Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyjazd studyjny – miejsca hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej. Skrócony opis operacji: Propagowanie… Read More »

00010-6521.5-OR0800035/18 WOJCIECHOWSKA MAGDALENA

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WOJCIECHOWSKA MAGDALENA. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zachowanie walorów środowiskowych i bioróżnorodności na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Przygorzelu.… Read More »

Zbierajewski Jerzy 00092-6523.2-SW1510116/19

Wzmocnienie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego „Cztery Dęby” poprzez poprawę bezpieczeństwa obiektu oraz montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.4 Zbierajewski Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zbierajewski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego „Cztery Dęby”. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

01260-6520.10-OR1100262/19 Kaliszuk Paweł POL036602044

POL036602044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaliszuk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »