Monthly Archives: Październik 2014

Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów 00002-6520.4.2-OR1100001/19

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej4 Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Kocham Bałtyk – Chronię Bałtyk”. Skrócony opis operacji: Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej. Cel operacji: Ochrona i… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji

POL023400982 Szcześniak Mirosław 00018-6520.6-OR1100047/16

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Szcześniak Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szcześniak Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji

00465-6520.10-OR1600014/18 Wilk Dariusz POL022500256

POL022500256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wilk Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji

00045-6521.5-OR0300067/18 Lewandowski Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji

00002-6523.3-SW0210002/19 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyjazd studyjny – miejsca hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji

01256-6520.10-OR1100164/19 Morawski Stanisław POL036602037

POL036602037 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602037. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji

00084-6523.2-SW1410034/18 Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki

Wybudowanie sceny letniej w miejscowości Kruklanki oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jeziorowskie i Jasieniec w celu umożliwienia organizacji plenerowych imprez kulturalnych związanych z działalnościa rybacka skierowanych do mieszkańców i turyst 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji

00013-6523.2-SW0110011/19 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Rozwój oferty rekreacyjno-turystycznej w Centrum Edukacyjno-Turystycznym NATURUM poprzez utworzenie miejsc pracy oraz zakup wyposażenia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru przez wzmocnienie oferty rekreacyjno- turystycznej Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM.. Skrócony opis operacji: 4.4.… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji

2018-01-01 czeństwa publicznego. 00064-6521.5-OR0700066/18

2018-01-01 297295.614 czeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: czeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 396394.15. Cel operacji: 297295.61. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 36-060. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji

00100-6520.10-OR1100146/16 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl POL033800562

POL033800562 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

prom wycieczkowy do szwecji