Monthly Archives: Listopad 2014

Kowalski Grzegorz 00008-6521.5-OR1300047/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kowalski Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Chów i hodowla karpia i innych cennych gatunków ryb tradycyjną ekstensywną metodą w stawach ziemnych typu karpiowego. Skrócony opis operacji: Realizacja… Read More »

00016-6523.2-SW0810020/18 Ośrodek Kultury w Niemodlinie

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlna oraz System Sygnalizacji Pożaru 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Niemodlinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną… Read More »

Paszko/ Ad-Bet Adrian 00207-6523.2-SW1110354/18

Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych oraz utworzenie nowego miejsca pracy4 Paszko/ Ad-Bet Adrian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszko/ Ad-Bet Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i… Read More »

01042-6520.10-OR1600074/19 Kondras Władysław POL023302030

POL023302030 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kondras Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302030. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20… Read More »

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział Muzeum Michała Kajki w Ogródku 00051-6523.2-SW1410070/17/18

Celem operacji jest utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez utworzenie placu rekreacyjnego na terenie Muzeum Michała Kajki w Ogródku i utrzymanie go przez okres min. 5 lat od dnia dokonania ostatnie4 Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział Muzeum Michała Kajki w Ogródku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego… Read More »

00024-6521.5-OR1300040/18 Czerkawski Piotr

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czerkawski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Dodatkowe działania wykraczające poza podstawowe… Read More »

00004-6521.2-OR1300005/18/19 Trześniewski Rafał

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Trześniewski Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup usług doradczych dla gospodarstwa stawowego hodowli ryb gatunku Pstrąga wraz z rybakówką w miejscowości Królewice. Skrócony opis operacji: W… Read More »

00003-6523.4-SW0620001/17/18 Stowarzyszenie Dolina Karpia

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2018 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym… Read More »

POL023401046 Goliszek Piotr 00789-6520.10-OR1100274/18/19

POL023401046 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Goliszek Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goliszek Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401046. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00613-6520.10-OR1600213/18 Malarewicz Patryk POL022502184

POL022502184 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Malarewicz Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502184. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »