Monthly Archives: Grudzień 2014

00087-6520.2-OR1600120/18/19 Manuszewska Agnieszka POL033700637

POL033700637 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-38. Skrócony opis operacji: Zakup sieci.… Read More »

POL011401912 Sielicki Tomasz 00359-6520.10-OR1600142/17

POL011401912 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Sielicki Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sielicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401912. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-6 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Dwór Małgorzaty” Małgorzata Kołodziej Małgorzata 00053-6523.2-SW1210072/18

Rozwój działalności gopodarczej oraz stworzenie dwóch miejsc pracy poprzez modernizację stawów. zakup urządzeń do hodowli ryb oraz wyposażenia do obiektu noclegowego i do rekreacji.4 Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Dwór Małgorzaty” Małgorzata Kołodziej Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Dwór Małgorzaty” Małgorzata Kołodziej Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

00011-6523.2-SW0410002/18/19 Szylar Zbigniew

Rozwój gospodarki rybackiej Wnioskodawcy oraz podnoszenie wartości produktów i propagowanie innowacji na różnych etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Przyniesie mu to z pewnością korzyści finansowe i pozwoli na utrzymani 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szylar Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój… Read More »

00023-6523.2-SW1210025/17/18 Ludowy Klub Sportowy „PASJONAT”

Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ludowy Klub Sportowy „PASJONAT” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach… Read More »

POL011901286. POL011901291 Kamieński Andrzej 00616-6520.10-OR1600161/18

POL011901286. POL011901291 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kamieński Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamieński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901286. POL011901291. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIZ-30. MIZ-31 przez 30 dni.… Read More »

URBAN MARCIN 00011-6521.5-OR0800003/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 URBAN MARCIN Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: URBAN MARCIN. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie na operację w zakresie działania 2.5 ” Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów Pakietu I-go oraz Pakietu… Read More »

00010-6521.3.1-OR0500002/19 SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja stawów hodowlanych oraz zakup wyposażenia dla Gospodarstwa Rybackiego w Starych Bylinach.. Skrócony opis… Read More »

00332-6520.10-OR1600131/17 Dera Ewa POL011701300

POL011701300 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dera Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011701300. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WAR-3… Read More »

00029-6520.2-OR1400008/18/19 Ruksztełło Roman POL037402069

POL037402069 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402069. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na selektywne na jednostce PAS-65. Skrócony opis… Read More »