Monthly Archives: Styczeń 2015

POL023300580 Rybka Sławomir 00589-6520.10-OR1600048/18

POL023300580 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Rybka Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybka Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300580. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-34 przez… Read More »

POL037400882 Pieper Witold 00275-6520.10-OR1100041/17

POL037400882 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Pieper Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieper Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400882. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00002-6523.2-SW0110008/18/19

Rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM poprzez zakup wyposażenia.4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru poprzez rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach… Read More »

POL023300581 Zubaniak Zbigniew 00754-6520.10-OR1600269/18/19

POL023300581 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Zubaniak Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubaniak Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018 przez łódź rybacka JAR-35. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00265-6523.2-SW1110444/19 Tylicki Marek

wprowadzenie na rynek lokalny i regionalny nowych usług weterynaryjnych poprzez zakup środków trwałych i utworzenie nowych 2 miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tylicki Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego… Read More »

00032-6521.3.1-OR1100045/17/18 Gradus Beata

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez otwarcie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gradus Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: utworzenie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie. Skrócony opis operacji: dotyczy działań w zakresie… Read More »

POL036400995 Bulewicz Adam 00029-6520.10-OR1100067/16

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bulewicz Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00011-6526-DPT00017/18 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej oraz pracowników wspierających IZ. związane z wdrażaniem i realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo… Read More »

Biener Waldemar 00034-6521.5-OR1400007/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Biener Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biener Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Grabacz. Skrócony opis operacji: akwakultura świadcząca… Read More »

2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy lska 00051-6521.5-OR1300044/18

2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy 00035-6521.5-OR0800031/184 lska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: lska. Numer Identyfikacyjny Statku: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Nazwa operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: 2.05.2021. Cel operacji: 00035-6521.5-OR0800031/18. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »