Monthly Archives: Luty 2015

POL012000677 Jankowski Piotr 00686-6520.10-OR1600344/18/19

POL012000677 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jankowski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jankowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012000677. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę o oznace DZI-18 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00013-6521.3.1-OR1500025/17/18 Kolarski Waldemar

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolarski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego oraz zestawu kosiarek. Skrócony opis operacji: Zakup ciągnika rolniczego oraz zestawu kosiarek. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i… Read More »

00753-6520.10-OR1600268/18/19 Budzich Bartłomiej POL023300578

POL023300578 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzich Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300578. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00032-6521.3.1-OR1400005/19 018-01-01 2022-12-01

2022-12-01 21-200 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 018-01-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 2022-12-01. Nazwa operacji: 264860. Skrócony opis operacji: 198645. Cel operacji: 21-200. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: Polska. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i… Read More »

Gmina Czarnków 00036-6523.2-SW1510041/18

Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Gajewo4 Gmina Czarnków Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czarnków . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej – Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek… Read More »

00026-6521.5-OR1200099/18 Pająk Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pająk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe na stawach Jedynka.Dwójka.Trójka.Czwórka położonych w miejscowości Hecznarowice. Skrócony… Read More »

00148-6523.2-SW1110231/18 Renusz Tomasz

Doposażenie baru rybnego FALA w nowoczesne instalacje wentylacyjną i chłodniczą w ramach dywersyfikacji dochodów pozyskiwanych z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA209 w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpisujących się w założenia „Szla 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Renusz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie baru FALA… Read More »

POL036400992 Bejnar Piotr Krzysztof 00023-6520.10-OR1100063/16

POL036400992 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bejnar Piotr Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bejnar Piotr Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400992. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

POL037400904 Kozioł Paweł 00011-6520.10-OR1400005/16

POL037400904 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Kozioł Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400904. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę PAS-55. przez okres 30 dni w… Read More »

Stec Mieczysław 00015-6521.5-OR0900025/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stec Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim Antoniówka – obiekt Zdziechowice..… Read More »