Monthly Archives: Marzec 2015

Golla S.C. Dorosta i Rafał Golla 00258-6523.2-SW1110400/18/19

Różnicowanie działalności pozarybackiej armatorów WŁA-34 poprzez rozszerzenie usług gastronomicznych w restauracji rybnej „Smażalnia ryb u Golli – Klipper” wraz z utworzeniem jednego stanowiska pracy poza sektorem rybołówstwa morskiego4 Golla S.C. Dorosta i Rafał Golla Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla S.C. Dorosta i Rafał Golla . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Różnicowanie dochodów… Read More »

POL033700654 Budzisz Szymon 00679-6520.10-OR1100212/18

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Budzisz Szymon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00523-6520.10-OR1100272/17 Klusek Robert POL023401100. POL023401906

POL023401100. POL023401906 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klusek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401100. POL023401906. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

POL023000454 Głazowski Sylwester 00129-6520.2-OR1100008/18/19

POL023000454 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów.4 Głazowski Sylwester Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Głazowski Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000454. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego UST-134. Skrócony opis operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego UST-134. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu… Read More »

00171-6520.10-OR1600198/16 Grabowski Tomasz POL010602178

POL010602178 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010602178. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-80… Read More »

00038-6521.5-OR0400010/18 Werecki Ryszard

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Werecki Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1… Read More »

POL023300577 Bugowski Krzysztof 00074-6520.10-OR1600147/16

POL023300577 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Bugowski Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bugowski Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300577. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-32 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00033-6526-DPT0003 Samorząd Województwa Dolnośląskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie… Read More »

00026-6520.2-OR1600076/18/19 Szymański Piotr POL011702165

POL011702165 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702165. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko… Read More »

POL010601616 Najgebauer Dariusz 00988-6520.10-OR1600105/19

POL010601616 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Najgebauer Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-70 przez… Read More »