Monthly Archives: Kwiecień 2015

POL 03370063 Barra Michał 00040-6520.2-OR1100082/18

POL 03370063 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja . w jak największym stopniu . niechcianych połowów.4 Barra Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barra Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL 03370063. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę KUŹ-49. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest zakup i dostawa gotowych… Read More »

00001-6521.2-OR0500005/18/19 Pędzik Edward

Wspieranie wzmacniania rozwoju technicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pędzik Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup usług doradczych dla Gospodarstwa Rybackiego w Dzigorzewie – Edward Pędzik. Skrócony opis operacji: Szczegółowy opis został umieszczony w osobnym… Read More »

POL023600888 Grzędzicka Irena 00348-6520.10-OR1100118/17

POL023600888 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Grzędzicka Irena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzędzicka Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600888. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 00001-6523.3-SW0400001/18

Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakr4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie aktywności… Read More »

00330-6520.10-OR1100022/17 Kołkowski Roman POL036401003

POL036401003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołkowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401003. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00023-6523.2-SW1310020/18 Gmina Jędrzejów

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury integracji i aktywizacji w Łysakowie Pod Lasem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Jędrzejów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury… Read More »

00001-6521.5-OR1200063/18 nica sołectwo Międzyrzecze Dolne oraz Landek. Posiadany obiekt stawowy zajmuje obszar około 6 ha. Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 12658.75 00068-6521.5-OR1200064/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: nica sołectwo Międzyrzecze Dolne oraz Landek. Posiadany obiekt stawowy zajmuje obszar około 6 ha.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu… Read More »

00015-6520.9-OR1400020/17/19 Żydziak Piotr POL037100914

POL037100914 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa na statku… Read More »

00015-6523.2-SW0110015/17/18 Kabaciński Jerzy

podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez utworzenie i utrzymanie miejsca pracy. rozwijanie łańcucha dostaw obejmującego produkcję i obrót ryby poprzez budowę płuczki wraz z dojazdem do punktu sprzedaży bezpośredniej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kabaciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa… Read More »

POL035300726 Stępczyński Ireneusz 00645-6520.10-OR1100091/18

POL035300726 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Stępczyński Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stępczyński Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300726. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »