Monthly Archives: Maj 2015

POL034002041 Dominik Paweł Jan 00390-6520.10-OR1100209/17

POL034002041 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Dominik Paweł Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominik Paweł Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034002041. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2017… Read More »

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu 00028-6523.2-SW1210031/17/18

Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację przyrodniczych warsztatów terenowych.4 Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Cykl warsztatów terenowych przedstawiających walory przyrodnicze środowiska wodnego Bielskiej Krainy. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL022502070 Xmodar Ustka spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 00106-6520.2-OR1100138/18/19

POL022502070 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Xmodar Ustka spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Xmodar Ustka spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502070. Nazwa operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę UST-207. Skrócony opis operacji: zakup i… Read More »

POL036901162 Dziuba Jacek 00011-6520.9-OR1100068/17/18

POL036901162 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw wsektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dziuba Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901162. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim PIA-44 w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim PIA-44 w… Read More »

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku 00003-6521.3.1-OR1000003/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa pracy i dobrostanu zwierząt na Ośrodku hodowlanym „Pstrągownia” poprzez zakup środka transportu wraz z urządzeniami do transportu ryb.. Skrócony opis… Read More »

00112-6520.10-OR1400058/18/19 Ruksztełło Andrzej POL037300852

POL037300852 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300852. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023200792 Surdel Maciej 00086-6520.6-OR1600008/17

POL023200792 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Surdel Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200792. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku DAR-62. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

00102-6523.2-SW1110191/18 Leszczyński „TARTAK” Janusz

Rozwój przedsiębiuorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Leszczyński „TARTAK” Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności na rynku usług poprzez modernizację infrastruktury tartakuwraz z zakupem nowego samochodu.… Read More »

00051-6523.2-SW1410070/17/18 Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Celem operacji jest utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez utworzenie placu rekreacyjnego na terenie Muzeum Michała Kajki w Ogródku i utrzymanie go przez okres min. 5 lat od dnia dokonania ostatnie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział… Read More »

00912-6520.10-OR1600021/19 Wleklak Aleksander DNK000013985

DNK000013985 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013985. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »