Monthly Archives: Czerwiec 2015

00650-6520.10-OR1100138/18 Dominik Paweł POL034002041

POL034002041 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominik Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034002041. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL035800766 Gotkowski Mieszko 00133-6520.2-OR1100103/18/19

POL035800766 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Gotkowski Mieszko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Mieszko. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800766. Nazwa operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków. Skrócony opis operacji: inwestycje w wymianę sprzętu… Read More »

00002-6523.3-SW1600002/18 Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

1) propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym 2) dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. 3) prezentacja dobrych praktyk-projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych.4) promocje wal 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

00021-6521.3.1-OR0300034/17/18 Rostek Kazimierz Andrzej

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiebiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rostek Kazimierz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup maszyn rolniczych.. Skrócony opis operacji: zakup nowych maszyn rolniczych. Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i… Read More »

POL023600853 Victoria Aleksandra Erbacher Sp. Jawna 00141-6520.10-OR1600065/16

POL023600853 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Victoria Aleksandra Erbacher Sp. Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Victoria Aleksandra Erbacher Sp. Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600853. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-196 przez 60 dni. Cel… Read More »

Dzierżyńska Małgorzata 00006-6524.4-OR1400006/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Dzierżyńska Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzierżyńska Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb. Skrócony opis operacji: I etap budynek socjalno – biurowy. magazynowy. zbiornik na ścieki.teren. dostawa urządzeń chłodniczych II etap – urządzenia do mydła.… Read More »

00582-6520.10-OR1600026/18 Orłowski Maciej POL036701148

POL036701148 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orłowski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701148. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

DNK000013165 Zawada Grzegorz 00047-6520.2-OR1400019/18/19

DNK000013165 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Zawada Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013165. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego DAR-348. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w… Read More »

POL023401018 Filipek Damian 00076-6520.6-OR1600084/16

POL023401018 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Filipek Damian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Filipek Damian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401018. Nazwa operacji: utrata miejsca pracy na UST-37. Skrócony opis operacji: utrata miejsca pracy. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.… Read More »

POL011802158 Baran Leszek 01005-6520.10-OR1600143/19

POL011802158 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Baran Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baran Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802158. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-13 przez… Read More »