Monthly Archives: Lipiec 2015

POL035002157 Tessmer Wacław 00382-6520.10-OR1100150/17

POL035002157 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Tessmer Wacław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tessmer Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035002157. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00020-6526-DPT00008/19 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty eksploatacyjne budynku. najem powierzchni w części użytkowanej przez pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014-2020 i… Read More »

Król Tomasz 00022-6521.5-OR1500068/18

554187.454 Król Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Król Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Harmęże. Skrócony opis operacji: Realizacja działań wodno-środowiskowych w zakresie pakietu 1 oraz pakietu 2 wymóg 2.1. Pakiet 1 będzie realizowany na stawach o powierzchni ogroblowanej 30.40 ha położonych na terenie powiatu oświęcimskiego.… Read More »

00003-6521.2-OR1300004/18/19 Trześniewski Rafał

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Trześniewski Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup usług doradczych dla gospodarstwa stawowego hodowli ryb gatunku Pstrąga wraz z rybakówką w miejscowości Królewice. Skrócony opis operacji: W… Read More »

00037-6523.2-SW0610022/18/19 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” Paszkówka

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bęczynie w celu rozwoju i poprawy dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” Paszkówka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni… Read More »

00039-6520.8-OR1100040/17/18 Jędrych Mirosław Jan POL034500069

POL034500069 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500069. Nazwa operacji: Różnicowanie dochodów armatora kutra rybackiego WŁA-307..… Read More »

00005-6521.3.3-OR1600007/17/19 Winiarski Bogdan

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Winiarski Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja zakładu produkującego rybę towarową i narybek wraz z budową przetwórni ryb w Chełpie.. Skrócony opis operacji: budowa części hydrotechnicznej… Read More »

1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko na wiedzy 00912-6520.10-OR1100350/18/19

1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów .4 na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko. Nazwa operacji: 1.02.2021. Skrócony opis operacji: 00053-6520.2-OR1100083/18. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko… Read More »

POL036402072 Chmielnicki Tomasz 00030-6520.10-OR1100068/16

POL036402072 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Chmielnicki Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chmielnicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036402072. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. nia operacji. następujących wymogów w ramach: Pakietu 1- podstawowego. tj roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblonej obiektu chowu lub hodowli ryb. oraz wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejsza niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. 00010-6521.3.1-OR0300017/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 478267.054 nia operacji. następujących wymogów w ramach: Pakietu 1- podstawowego. tj roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblonej obiektu chowu lub hodowli ryb. oraz wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość… Read More »