Monthly Archives: Sierpień 2015

00096-6523.2-SW1210123/19 Grzesiak Andrzej

Tworzenie odnawialnych źródeł energii mających na celu ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kWp na terenie gospodarstwa rybackiego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii w celu poprawy bezpieczeństwa… Read More »

00032-6520.2-OR1100049/18 Gajewski Stanisław POL023500837

POL023500837 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak najmniejszym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500837. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego ROW-12. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL011801714 Patryjas Zenon 00841-6520.10-OR1600372/18/19

POL011801714 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Patryjas Zenon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801714. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez ŚWI-32. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Pomorska Organizacja Producentów ARKA Sp. z o.o. 00004-6524.1-OR1100004/18

Poprawa Organizacji Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury4 Pomorska Organizacja Producentów ARKA Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pomorska Organizacja Producentów ARKA Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Plany Produkcji i Obrotu Pomorskiej Organizacji Producentów Arka-Sp. z o.o. Skrócony opis operacji: Plany Produkcji i Obrotu Pomorskiej Organizacji Producentów Arka-Sp.… Read More »

00574-6520.10-OR1100070/18 Olszewski Stanisław POL023401090

POL023401090 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Olszewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401090. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL022400621 Babiak Piotr 00425-6520.10-OR1600221/17

POL022400621 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Babiak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400621. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DWI-2 przez …30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL011701764 Patryjas Andrzej 00001-6520.2-OR1600013/18

POL011701764 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Patryjas Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011701764. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce KRS-7. Skrócony opis operacji: -Żak rybny. pierwsza sekcja i gardziel z sieką o oczku 40 mm.… Read More »

00010-6523.2-SW1410038/17/18 Gmina Tolkmicko

Tworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej z przeznaczeniem na użytek publiczny poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Tolkmicko i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tolkmicko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa placu zabaw przy… Read More »

00008-6521.5-OR0700049/18 Czupryna Wiesław

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryna Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań wodno-środowiskowych w zakresie pakietu podstawowego oraz produkcji dodatkowych… Read More »

Rostek Kazimierz 00045-6521.5-OR0400050/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rostek Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rostek Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1: Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu… Read More »