Monthly Archives: Październik 2015

Kowalska-Góralska Monika Aleksandra 00004-6523.2-SW0110001/18/19

Odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. spowodowanego działalnością chronionych gatunków zwierząt. poprzez przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia”.4 Kowalska-Góralska Monika Aleksandra Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska-Góralska Monika Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia” jako odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów… Read More »

Hołyński Tomasz 00007-6523.2-SW0410007/17

wzrost zatrudnienia w wyniku wprowadzenia innowacyjnych produktów turystycznych4 Hołyński Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hołyński Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Płyń do Tankowa. Posmakuj historii.. Skrócony opis operacji: zakup kajaków. wioseł. kamizelek asekuracyjnych. wózka na kajak. samochodu. namiotu. stołów. krzeseł. Cel operacji: wzrost zatrudnienia w wyniku wprowadzenia innowacyjnych produktów turystycznych. Data… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00050-6523.2-SW1510048/18/19

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury i dostępu do tych produktów oraz utrzymanie miejsca pracy poprzez modernizację Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie umocnienia placu przed budynk4 GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

00663-6520.10-OR1600216/18 Chodakowski Leszek POL022500390

POL022500390 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chodakowski Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500390. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00619-6520.10-OR1100214/18 Gajewski Stanisław POL023500837

POL023500837 Podnoszenie konkurencji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500837. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL034600522 Budzisz Władysław 00701-6520.10-OR1100158/18

POL034600522 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Budzisz Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600522. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL011801215 Hamala Tomasz 00268-6520.10-OR1600055/17

POL011801215 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Hamala Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-31 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL010601618 Kryś Józef Zbigniew 00312-6520.10-OR1600128/17

POL010601618 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kryś Józef Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kryś Józef Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601618. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-74 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo.… Read More »

00015-6523.2-SW0210022/17/ 18

Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy niezwiązanego z podstawową działalnością rybacką oraz zakup ciągnika dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy i umywalki umożliw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 18. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego dużej… Read More »

00344-6520.10-OR1600122/17 Wiśniewski Mariusz POL010601480

POL010601480 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601480. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-28… Read More »