Monthly Archives: Listopad 2015

Karoń Arkadiusz 00022-6521.5-OR0400025/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Karoń Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Bledzew. Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1 i Pakietu 2 wymóg 2.1. Cel operacji: Promowanie… Read More »

promy towarowe

00002-6521.5-OR1100003/18 Sabisz Ireneusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sabisz Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie stawów pokopalnianych w Starym Barkoczynie i Niedamowie w ramach… Read More »

promy towarowe

POL035000712. POL037402113 Kozioł Piotr 00078-6520.10-OR1400004/18

POL035000712. POL037402113 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000712. POL037402113. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

promy towarowe

00025-6523.2-SW0610019/18 Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Poprawa aktywności społecznej mieszkańców Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia poprzez organizację dwóch wydarzeń promujących rybackie dziedzictwo kulturowe i publikację promującą obszar Gminy do czasu złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

promy towarowe

POL033700637 Manuszewska Agnieszka 00148-6520.10-OR1600174/16

POL033700637 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Manuszewska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-38 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

promy towarowe

00126-6523.2-SW1110134/17/18 Rejs Art&Wellness Katarzyna Kasperska Katarzyna

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez rozwój restauracji serwującej ryby pochodzące z loklanych gospodarstw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rejs Art&Wellness Katarzyna Kasperska Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja lokalu i zakup sprzętu na potrzeby rozwoju restauracji rybnej w Ustce oraz na potrzeby stworzenia centrum szkoleniowego… Read More »

promy towarowe

00003-6521.5-OR0100035/18 Cieleń Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieleń Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Zalesie. Skrócony opis operacji:… Read More »

promy towarowe

00591-6520.10-OR1600052/18 Olszewski Marek POL010601485

POL010601485 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Olszewski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601485. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

promy towarowe

Margan Janusz 00026-6521.5-OR0400040/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Margan Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Margan Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Operacja polega na świadczeniu usług środowiskowych na obiekcie Marzenin. Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1 i Pakietu 2 wymóg 2.1. Cel… Read More »

promy towarowe

POL034002041 Dominik Paweł 00962-6520.10-OR1100419/18/19

POL034002041 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dominik Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominik Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034002041. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

promy towarowe