Monthly Archives: Grudzień 2015

POL023302161 Manuszewski Daniel 01141-6520.10-OR1600257/19

POL023302161 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Manuszewski Daniel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewski Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302161. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-24 przez… Read More »

Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka 00110-6523.2-SW1110228/18

Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej” w nakładzie 500 egz. i kolportaż książki w grupach docelowych: młodzież. dorośli. seniorzy. niepełnosprawni.4 Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej”. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa… Read More »

POL023100483 Szulta Henryk 00581-6520.10-OR1600025/18

POL023100483 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Szulta Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szulta Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100483. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki rybackiej DBK-1 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

POL010600399 Pawłowski Patryk 00771-6520.10-OR1600286/18/19

POL010600399 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pawłowski Patryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawłowski Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600399. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez TRB-5.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL037400901. POL037402112 Kozioł Tomasz 00069-6520.10-OR1400026/17

POL037400901. POL037402112 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Kozioł Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400901. POL037402112. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PAS-73 i PAS-35 przez 30 dni w roku 2017. Cel… Read More »

POL036901878 Rydecki Andrzej 00064-6520.10-OR1100128/16

POL036901878 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Rydecki Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rydecki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901878. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00038-6520.10-OR1600051/16 Potapski Jerzy POL011901249

POL011901249 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901249. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIZ-4… Read More »

Miasto i Gmina Górzno 00033-6523.2-SW0210048/18

Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w wyniku wybudowania 2 ciągów pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem wyposażenia.4 Miasto i Gmina Górzno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miasto i Gmina Górzno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze… Read More »

POL022500332 Konkowski Czesław 00429-6520.10-OR1600165/17

POL022500332 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Konkowski Czesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkowski Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500332. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-94 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Przysiecki Zbigniew 00059-6523.2-SW1110061/17/18

Dywersyfikacja działalności połowowej wnioskodawcy poprzez jej reorientację na handel hurtowy i wprowadzenie nowego asortymentu związanego z produktami rybnymi oraz zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty w skali roku4 Przysiecki Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przysiecki Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa poprzez zakup dwóch komór… Read More »