Monthly Archives: Styczeń 2016

00022-6521.5-OR1200012/18 Kuczera Alojzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

prom szwecja polska

Matyjasik Jacek 00053-6523.2-SW1610064/17/18

Doposażenie istniejącej Restauracji „Park” zlokalizowaniej w Pyrzycach. a także utworzenie 3 miejsc pracy w tym osób z grup defaworyzowanych. która przyczynia sie do uatrakcujnienia lokalnej oferty gastronomicznej4 Matyjasik Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matyjasik Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności Restauracji „Park” w Pyrzycach poprzez doposażenie. Skrócony opis operacji: Wspieranie… Read More »

prom szwecja polska

Gmina Sianów 00073-6523.2-SW1610152/18

Promowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację Kiermaszu Smaków Targ Rybny dla 1000 mieszkańców w roku 20184 Gmina Sianów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sianów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kiermasz Smaków – Rybny Targ. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022… Read More »

prom szwecja polska

00310-6520.10-OR1100110/17 Struk Eugeniusz Edward POL033900557

POL033900557 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struk Eugeniusz Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900557. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis… Read More »

prom szwecja polska

POL037400905 Bogusz Jerzy 00105-6520.10-OR1400012/18

POL037400905 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Bogusz Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bogusz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

prom szwecja polska

00103-6521.5-OR0300051/18 Kwietniewski Kazimierz Leon

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwietniewski Kazimierz Leon. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

prom szwecja polska

00031-6523.2-SW0910035/17/18 Gmina Wiązownica

Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokajanie potrzeb turystów i mieszkańców poprzez budowę kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiązownica . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie Gminy Wiązownica. Skrócony opis operacji: Propagowanie… Read More »

prom szwecja polska

00014-6522.1.1-OR0700002/19 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania . zwiększania potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition. Skrócony… Read More »

prom szwecja polska

00092-6520.2-OR1100014/1 8/19 POL023602192

POL023602192 Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 8/19. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602192. Nazwa operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie… Read More »

prom szwecja polska

00586-6520.10-OR1600003/18 Włodyka Jarosław POL022900423. POL022901965

POL022900423. POL022901965 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900423. POL022901965. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

prom szwecja polska