Monthly Archives: Luty 2016

00039-6521.5-OR0600044/18 Jurkiewicz Zbigniew

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jurkiewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodnośrodowiskowe na stawie Zbyszek w miejscowości Grojec. Skrócony opis… Read More »

00103-6520.2-OR1600114/18/19 Kruk Patryk POL023002136

POL023002136 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002136. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce rybackiej UNI-22. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

Samorząd Województwa Podkarpackiego 00018-6526-DPT00027/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym4 Samorząd Województwa Podkarpackiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Podkarpackiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Miłosław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00063-6521.5-OR1500047/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie Miłosław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Miłosław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

POL011202146 Werner Dariusz 00911-6520.10-OR1600019/19

POL011202146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Werner Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Werner Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011202146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIW-9 przez… Read More »

00021-6520.10-OR1600121/16 Kuźmicki Paweł POL010601478

POL010601478 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuźmicki Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601478. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-25… Read More »

00061-6521.3.1-OR0300039/17/18 Krzywosz Adam

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa oraz doposażenie Hodowli Pstrąga w Bondyrzu. Skrócony opis operacji: Rozbudowa oraz doposażenie Hodowli Pstrąga w Bondyrzu. Cel operacji: Zwiększenie… Read More »

00590-6520.10-OR1600049/18 Zawada Piotr POL023300572

POL023300572 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300572. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00343-6520.10-OR1100113/17 Bolda Władysław Rajmund POL034500687

POL034500687 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Władysław Rajmund. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500687. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis… Read More »

POL036201022 Ciechanowicz Janusz 00075-6520.10-OR1100014/16

POL036201022 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ciechanowicz Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ciechanowicz Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201022. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ste-1 przez 30 dni w 2016 roku.. Cel… Read More »