Monthly Archives: Kwiecień 2016

Morski Instytut Rybacki -PIB 00001-6522.2-OR1100001/16

poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi4 Morski Instytut Rybacki -PIB Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki -PIB . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gromadzenie danych. zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa coraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa. Skrócony opis operacji: zbieranie… Read More »

POL035000712. POL037402113 Kozioł Piotr 00125-6520.10-OR1400074/18/19

POL035000712. POL037402113 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000712. POL037402113. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL011101699 Iwancewicz Mieczysław 00033-6520.11-OR1600039/17/18

POL011101699 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Iwancewicz Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwancewicz Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101699. Nazwa operacji: Zakup samochodu chłodni Toyota Proace oraz urządzeń chłodniczych związanych z obrotem produktami rybołówstwa.. Skrócony opis operacji: zakup samochodu… Read More »

00018-6521.5-OR1400035/18 Gabzdyl Józef Stanisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gabzdyl Józef Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja prośrodowiskowych praktyk w obiekcie chowu i hodowli ryb..… Read More »

00320-6520.10-OR1600080/17 Zubaniak Zbigniew POL023300581

POL023300581 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubaniak Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-35… Read More »

POL012000677 Jankowski Piotr 00245-6520.10-OR1600008/17

POL012000677 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Jankowski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jankowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012000677. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-18 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL010701676 Chojniarz Marek 00233-6520.10-OR1600034/17

POL010701676 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Chojniarz Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chojniarz Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701676. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-7 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00052-6521.5-OR1200053/18 wiadcząca usługi środowiskowe 2.05.2021

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: wiadcząca usługi środowiskowe. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021. Nazwa operacji: 00012-6521.5-OR1200052/18. Skrócony opis operacji: Operacja realizowana będzie na… Read More »

POL033702045 Konkel Mieczysław 00580-6520.10-OR1100104/18

POL033702045 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Konkel Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702045. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00016-6523.2-SW0500028/17/18 Łuczak Piotr

Rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup koparko–ładowarki oraz utrzymanie i utworzenie jednego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łuczak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie wykonywania robót ziemnych.. Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w… Read More »