Monthly Archives: Maj 2016

Miejski Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji 00076-6523.2-SW1110095/17/18

poprawa standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno-turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Osrodku Kultury. Sportu i Rekreacji w Pucku4 Miejski Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejski Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przystanek kultura. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: poprawa standardów użytkowania… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy 00017-6521.3.1-OR0200005/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Zarybieniowego Opławiec w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt akwakultury. zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz poprawa warunków… Read More »

00880-6520.10-OR1600463/18/19 Pilarczyk Piotr POL023000439

POL023000439 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilarczyk Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000439. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

Gmina Irządze 00067-6523.2-SW1210098/18

Polepszenie jakości życia społeczności wiejskiej przez stworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz wzrost atrakcyjności rekreacyjnej gminy poprzez budowę ogrodzonego kortu tenisowego. boiska do piłki siatkowej plażowej 4 Gmina Irządze Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Irządze . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i… Read More »

00027-6523.2-SW0410050/17/18 Gmina Drezdenko

Wzrost atrakcyjności turystycznej terenów rybackich obszaru LSR poprzez budowe ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drezdenko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze.. Skrócony… Read More »

POL011801945 Wleklak Agnieszka 00048-6520.9-OR1600062/17/18

POL011801945 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wleklak Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Wyposażenie łodzi rybackiej ŚWI-18 poprzez zakup urządzeń celem poprawy warunków pracy. Skrócony opis operacji: Zakup elektroniki okrętowej oraz… Read More »

Paruzel Zygmunt 00140-6523.2-SW1610204/18

Zakup sprzętu do zorganizowania szkółki żeglarskiej na jednoosobowych jachtach żaglowych klasy olimpijskiej Optymist w Darłowie dla dzieci od 6 roku życia. Pozwoli zróżnicować dochody firmy oferując nową usługę w postaci szkoleń żeglarskich dla dzieci.4 Paruzel Zygmunt Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paruzel Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu do zorganizowania szkółki… Read More »

SWE000007015 Budzisz Marcin 00235-6520.10-OR1100259/16

SWE000007015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Budzisz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000007015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej KUŹ-141 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00043-6521.5-OR0100013/18 Garbera Mikołaj

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garbera Mikołaj. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisku. zasobnej. innowacyjnej.… Read More »

PPHU SŁAWEX s.c. Sławomir Zwierzyński. Andrzej Janowicz 00001-6524.4-OR1000001/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 PPHU SŁAWEX s.c. Sławomir Zwierzyński. Andrzej Janowicz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU SŁAWEX s.c. Sławomir Zwierzyński. Andrzej Janowicz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez realizację kompleksowej strategii rozwoju. Skrócony opis operacji: zakup 4 samochodów i wózka widłowego. Cel… Read More »