Monthly Archives: Czerwiec 2016

00655-6520.10-OR1600220/18 Podolska Magdalena POL012001884. POL012002140

POL012001884. POL012002140 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. POL012002140. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

Gmina Gościno 00056-6523.2-SW1610020/17/18

Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice4 Gmina Gościno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej tj. miejsca… Read More »

00700-6520.10-OR1600358/18/19 Antoniuk Marek POL011601334

POL011601334 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antoniuk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601334. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00752-6520.10-OR1600267/18/19 Bugowski Krzysztof POL023300577

POL023300577 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bugowski Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300577. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” 00005-6523.4-SW0910006/17/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz… Read More »

00085-6523.2-SW1430002/18 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury wśród mieszkańców i turystów poprzez organizację konkursów: plastycznego i fotograficznego warsztatów dla dzieci oraz zawodów spławikowych i spinningowych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa… Read More »

00204-6523.2-SW1610251/18/19 Gmina Czaplinek

„Poprawa jakości życia mieszkańców Sikor poprzez wyremontowanie drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp do jeziora Komorze”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czaplinek . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach na terenie gminy Czaplinek”. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie… Read More »

POL033800356 Budzisz Antoni 00007-6520.6-OR1100017/16

POL033800356 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Budzisz Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800356. Nazwa operacji: Złomowanie statku rybackiego JAS-51. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01.… Read More »

00529-6520.10-OR1600180/18 Jasiński Bogusław POL022902169

POL022902169 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022902169. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL012302218 Girin Grzegorz 00694-6520.10-OR1600352/18/19

POL012302218 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Girin Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girin Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012302218. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MRZ-17 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »