Monthly Archives: Lipiec 2016

00002-6521.5-OR0600008/18 12-01 295062.05

295062.05 Polska 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 12-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 295062.05. Nazwa operacji: 221296.53. Skrócony opis operacji: 32-823. Cel operacji: Polska. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Data Zakończenia… Read More »

00003-6523.4-SW0410003/17/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

sprawne wdrażanie LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja – rok 2018. Skrócony opis operacji: funkcjonowanie RLGD. Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji:… Read More »

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE KROGULNA 00051-6521.5-OR1300044/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE KROGULNA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE KROGULNA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zachowanie walorów środowiskowych w obiekcie chowu i hodowli… Read More »

Mierzejewski Filip 00177-6523.2-SW1610225/18/19

Rozwój działalności gospodarczej smażalni Pod Wydmą związanej z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez budowę ogródka letniego i zatrudnienie 3 osób.4 Mierzejewski Filip Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mierzejewski Filip. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój smażalni ryb „Pod Wydmą”. Skrócony opis operacji: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi… Read More »

00448-6520.10-OR1600021/18 Żuchowski Piotr POL023300574

POL023300574 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300574. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki… Read More »

POL033902022 Formella Małgorzata 00623-6520.10-OR1100051/18

POL033902022 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Formella Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Formella Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902022. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL023600873 Ostrowski Dariusz 00983-6520.10-OR1100508/18/19

POL023600873 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Ostrowski Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostrowski Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600873. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00737-6520.10-OR1100186/18 Dolecki Zbigniew POL023600920

POL023600920 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dolecki Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600920. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL012201592 Gołębiewski Tomasz 00013-6520.8-OR1600032/17

POL012201592 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Gołębiewski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gołębiewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201592. Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług turystyki wędkarskiej na Morzu Bałtyckim.. Skrócony opis operacji: W… Read More »

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. 00030-6523.2-SW1410036/17/18

Wyposażenie przepompowni scieków w Rudłowie i Bemowiźnie w 2 nowe szafy sterownicze z sondami hydrostatycznymi4 Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup i modernizacja układów sterowania do 2 przepompowni ścieków… Read More »