Monthly Archives: Sierpień 2016

2.03.2021 kulturę 00018-6521.3.1-OR0600007/19

2.03.2021 Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 kulturę Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: kulturę. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.03.2021. Nazwa operacji: 00003-6521.3.1-OR0600008/17/18. Skrócony opis operacji: Agregat nawozowo siewny z nawożeniem glebowym szerokość robocza od 4-4.5 m.Specjalistyczny samochód do przewozu ryb z zabudową izotermiczną masa całkowita od 16 do 20 ton.Ciągnik rolniczy moc od… Read More »

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 00015-6523.2-SW1410034/17/18

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez doposażenie kotła w urządzenie do pomiaru CO i CO2.4 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Opomiarowanie emisji kotła CO i CO2.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00196-6520.10-OR1600242/16 Gościniak Andrzej POL022500300

POL022500300 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500300. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-148… Read More »

00409-6520.10-OR1600188/17 Koniński Wojciech POL012001576

POL012001576 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koniński Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001576. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-54… Read More »

00049-6521.3.1-OR1500018/19 Bartoszewicz Kamil

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartoszewicz Kamil. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu stawowego Rybin w 2019 roku.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegać na zakupie nowego sprzętu służącego zwiększeniu konkurencyjności… Read More »

00055-6521.5-OR1400005/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z se 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: zakup specjalistycznego środka transportu ryb. Skrócony opis operacji: celem planowanej operacji w ramach PO „Rybactwo i… Read More »

POL033700658 Budzisch Artur 01255-6520.10-OR1100163/19

POL033700658 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Budzisch Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisch Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700658. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00048-6520.9-OR1600062/17/18 Wleklak Agnieszka POL011801945

POL011801945 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Wyposażenie łodzi rybackiej ŚWI-18 poprzez zakup urządzeń… Read More »

POL033802183 Kozioł Tomasz 00154-6520.10-OR1400002/19

POL033802183 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kozioł Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00022-6520.2-OR1400003/18/19 Kozioł Piotr POL037402113

POL037402113 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402113. Nazwa operacji: Wyposażenie statku rybackiego PAS-73 w sprzęt rybacki o lepszej selektywności.… Read More »