Monthly Archives: Wrzesień 2016

POL023401085 Rekowski Andrzej 00865-6520.10-OR1100374/18/19

POL023401085 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rekowski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rekowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401085. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Hołdyński Krzysztof 00021-6521.5-OR1400044/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Hołdyński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hołdyński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Wilkasy. Skrócony opis operacji:… Read More »

00029-6523.2-SW1510045/18 Stowarzyszenie Kociołki

Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI jako miejsca spotkań i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Kociołki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej… Read More »

Kukowka Henryk 00021-6521.5-OR1200060/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kukowka Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kukowka Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: WSPARCIE DLA STAWU DRALINY. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.… Read More »

POL010301668 Szczerba Arkadiusz 00940-6520.10-OR1600045/19

POL010301668 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szczerba Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301668. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-23 przez… Read More »

POL023400981 Bernatek Robert 00319-6520.10-OR1100089/17

POL023400981 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bernatek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernatek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400981. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017 r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00033-6520.2-OR1600074/18/19 Wojdylewski Maciej POL023300512

POL023300512 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojdylewski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300512. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na… Read More »

POL023401075 Szamiel Artur 00709-6520.10-OR1100173/18

POL023401075 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Szamiel Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamiel Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401075. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00782-6520.10-OR1100255/18 Pieper Wojciech POL033800359

POL033800359 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieper Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800359. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00009-6520.11-OR1100016/17/18 DENEGA-NECEL Spółka Jawna POL022500263

POL022500263 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: DENEGA-NECEL Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500263. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony… Read More »