Monthly Archives: Listopad 2016

POL010301660 Bardin Tadeusz 00006-6520.10-OR1600006/16

POL010301660 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Bardin Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bardin Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-17 przez 30 dni – uzupełniajcie dla każdego wniosku odpowiednio. Cel operacji:… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem

00026-6523.2-SW1610074/17/18 Gmina Dolice

Celem niniejszej operacji jest promowanie atrakcyjności turystycznej miejscowości Ziemomyśl B oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko. miejsca in 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dolice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem

00043-6521.5-OR1300012/18 Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie dla obiektu Kuźnica. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem

POL023600883 Baszura Roman 00490-6520.10-OR1100122/17

POL023600883 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Baszura Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baszura Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600883. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem

00239-6520.10-OR1100276/16 ARKA S.C. Eugeniusz i Paweł Strzelec POL023401036

POL023401036 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskow Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARKA S.C. Eugeniusz i Paweł Strzelec . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401036. Nazwa operacji: Zakup urządzeń zwiększajacych bezpieczeństwo. Skrócony opis operacji: Zakup radaru… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem

00089-6520.10-OR1400018/18 Sładkiewicz Kazimierz POL037402119

POL037402119 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402119. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem

00010-6521.3.1-OR0900019/17/18 cka. Łączna powierzchni ogroblowana gospodarstwa wynosi 236.90 ha. Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 876219.2 00025-6521.5-OR0900017/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: cka. Łączna powierzchni ogroblowana gospodarstwa wynosi 236.90 ha.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem

POL036301026 Daniluk Mirosław 00153-6520.10-OR1100125/16

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Daniluk Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem

POL012201636 Dobraszak Stanisław 00257-6520.10-OR1600033/17

POL012201636 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Dobraszak Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobraszak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201636. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace NIE-20 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem

POL010600459 Sładkiewicz Dariusz 00774-6520.10-OR1600289/18/19

POL010600459 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sładkiewicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600459. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-10 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

wycieczki do kopenhagi promem