Monthly Archives: Grudzień 2016

POL023200765 Iwańczuk Leopold 00469-6520.10-OR1600032/18

POL023200765 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Iwańczuk Leopold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczuk Leopold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200765. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-36 przez… Read More »

bornholm prom z polski

00254-6523.2-SW1110378/18/19 Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew

dywersyfikacja dotychczasowej działalności rybackiej. poprzez powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej z utworzeniem dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w infrastrukturę turystyczno- wędkarską nad rzeką Szkarpawa. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia… Read More »

bornholm prom z polski

01139-6520.10-OR1600248/19 Włodyka Agnieszka POL022900425

POL022900425 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900425. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

bornholm prom z polski

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu 00009-6521.5-OR1000017/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Innowacyjne komponenty w żywieniu ryb reofilnych – optymalizacja oraz zwiększenie efektywności wychowu… Read More »

bornholm prom z polski

Dudzik Tomasz 00088-6523.2-SW1110146/17/18

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez rozwoju gastronomicznej działalności opartej na produktach lokalnych i stworzenie 3 nowych miejsc pracy. w tym dla grup defaworyzowanych4 Dudzik Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dudzik Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja łodzi na potrzeby stworzenia smażalni ryb. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i… Read More »

bornholm prom z polski

00011-6520.9-OR1400002/17/18 Ruksztełło Roman POL037402068. POL037402069

POL037402068. POL037402069 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402068. POL037402069. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa zdrowia oraz warunków… Read More »

bornholm prom z polski

POL036401003 Kołkowski Roman 01110-6520.10-OR1100145/19

POL036401003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kołkowski Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołkowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401003. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

bornholm prom z polski

POL011101701 Skiba Izabela 00547-6520.10-OR1600159/18

POL011101701 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Skiba Izabela Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Izabela. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101701. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-30 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

bornholm prom z polski

00020-6521.3.1-OR1500011/17/18 Nogacz Ryszard

Modernizacja obiektów związanych z chowem i hodowla ryb. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nogacz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu stawowego Wierzenica.. Skrócony opis operacji: Podwyższenie grobli stawowej. utwardzenie placów i drogi .budowa budynku gospodarczego. zakup areatorów. Cel… Read More »

bornholm prom z polski

POL012001583 Rybołówstwo S. C. „DZI-85” Grzegorz Hołdyński i Sławomir Magulski 00128-6520.10-OR1100141/16

POL012001583 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rybołówstwo S. C. „DZI-85” Grzegorz Hołdyński i Sławomir Magulski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybołówstwo S. C. „DZI-85” Grzegorz Hołdyński i Sławomir Magulski . Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001583. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca jakość… Read More »

bornholm prom z polski