Monthly Archives: Styczeń 2017

00033-6521.5-OR0400017/18 Bielak Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bielak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja operacji w zakresie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe w gospodarstwie… Read More »

00062-6520.9-OR1600015/17/18 Gajewski Stanisław POL023500837

POL023500837 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500837. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim ROW-12 w zakresie… Read More »

00443-6520.10-OR1100235/17 Bolda Ewa Maria POL034300818

POL034300818 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Ewa Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300818. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis… Read More »

POL035102301 Gieremek Marek 01035-6520.10-OR1100522/18/19

POL035102301 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Gieremek Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gieremek Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035102301. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL022600403 Tulin Józef 00617-6520.10-OR1600183/18

POL022600403 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Tulin Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni lodzi… Read More »

Młyńczyk Gabriela 00007-6521.5-OR0500033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Młyńczyk Gabriela Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Gabriela. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb” na obiekcie stawowym… Read More »

00054-6521.5-OR0100055/18 Wiśniowski Józef

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniowski Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie… Read More »

00052-6523.2-SW1310063/18/19 Gmina Ruda Maleniecka

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę altany oraz zakup i montaż obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno… Read More »

00031-6523.2-SW1610071/17/18 Gmina Bielice

Celem operacji jest utowrzenie infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z budową pomostu przy jeziorze Babińskim w miejscowości Babin. gmina Bielice na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bielice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie ciągu pieszego… Read More »

Samorząd Województwa Pomorskiego 00025-6526-DPT00033/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Samorząd Województwa Pomorskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Pomorskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ds. PO RYBY 2014-2020 w Województwie Pomorskim za okres styczeń 2016 r. – maj 2018 r. wraz z dodatkowym… Read More »