Monthly Archives: Luty 2017

00029-6521.5-OR1200047/18 Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dopłaty wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

00048-6521.3.1-OR1300011/19 Kolasa Paweł

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności w zakresie chowu i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje swoim zakresem zakup… Read More »

00072-6520.11-OR1600087/17/18 Koniński Wojciech Ferdynand POL012001576

POL012001576 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koniński Wojciech Ferdynand. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001576. Nazwa operacji: Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie… Read More »

00131-6521.5-OR0300007/18 Grzela Barbara

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzela Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

POL011101704 Zubowicz Natalia 00080-6520.10-OR1600069/16

POL011101704 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Zubowicz Natalia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubowicz Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101704. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-13 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00568-6520.10-OR1100061/18 Goliszek Piotr POl023401046

POl023401046 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goliszek Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POl023401046. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL037402124 Jakowlew Robert 00018-6520.10-OR1400023/16

POL037402124 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Jakowlew Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Tymczasowe zawieszenie działalności połowowej w roku 2016. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki połowowej PAS-71. Cel… Read More »

Karczewski – Budowlana Agencja Usługowa Zbigniew Karczewski Zbigniew 00114-6523.2-SW1110185/18

Zwiększenie konkurencyjności firmy (poszerzenie oferty usług) poprzez adaptację obiektu na usługi turystyczne. rozwój infrastruktury stawów wędkarskich w Kartuzach oraz utworzenie 3 miejsc pracy.4 Karczewski – Budowlana Agencja Usługowa Zbigniew Karczewski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karczewski – Budowlana Agencja Usługowa Zbigniew Karczewski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja apartamentu turystycznego z… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. zlokalizowanym na obszarze Natura 2000. gdzie od kilkudziesięciu lat prowadzi się gospodarkę rybacką. 00001-6521.1-OR1600002/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 323775.954 zlokalizowanym na obszarze Natura 2000. gdzie od kilkudziesięciu lat prowadzi się gospodarkę rybacką. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zlokalizowanym na obszarze Natura 2000. gdzie od kilkudziesięciu lat prowadzi się gospodarkę rybacką.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie… Read More »

POL034300815 Kupferschmidt Henryk. Józef 00631-6520.10-OR1100234/18

POL034300815 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kupferschmidt Henryk. Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kupferschmidt Henryk. Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300815. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »