Monthly Archives: Marzec 2017

00417-6520.10-OR1600417/18/19 Borysewicz Ryszard POL022400633

POL022400633 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borysewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400633. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL023401049 Cetera Stanisław 00038-6520.6-OR1100001/17

POL023401049 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Cetera Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cetera Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401049. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej albo przekwalifikowanie w celu prowadzenia działalności dochodowej albo działalności niedochodowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową… Read More »

00003-6523.4-SW1110007/16 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016.. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu… Read More »

00041-6521.5-OR0300100/18 Wieczorek Iwona Anna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wieczorek Iwona Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

POL023600920 Dolecki Zbigniew 00430-6520.10-OR1100215/17

POL023600920 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dolecki Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dolecki Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600920. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00014-6520.11-OR1400020/17/18 Kozioł Jan POL037300830

POL037300830 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300830. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup… Read More »

AKME 00008-6523.2-SW0410003/18/19

Poprawa jakości funkcjonowania gospodarstwa rybackiego Lubiatka w Lubiatowie oraz poprawa systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa poprzez budowę biologicznej oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie miejsca pracy.4 AKME Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AKME . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa jakości gospodarstwa rybackiego Lubiatka poprzez budowę biologicznej oczyszczalni ścieków.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów… Read More »

POL010701462. POL010701681 Zdanowicz Tomasz 00493-6520.10-OR1600092/18

POL010701462. POL010701681 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Zdanowicz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. POL010701681. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-5. STP-54 przez 30 dni.… Read More »

POL023500825 Torończak Jan 00071-6520.2-OR1100007/18/19

POL023500825 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w zakresie rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Torończak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Torończak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500825. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim ROW-2 w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa.. Skrócony opis operacji: -Ubranie sztormowe komplet szt. 3-Buty… Read More »

Marchut Marcin 00063-6521.5-OR1300064/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Marchut Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marchut Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie „Żużel”.. Skrócony opis operacji: 1)Roczny… Read More »