Monthly Archives: Kwiecień 2017

00018-6521.3.1-OR0600007/19 Mączka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mączka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe w gospodarstwie rybackim Wadowice-Tomice. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje działania wodno-środowiskowe na terenie 23… Read More »

praca w szwecji

POL010601616 Najgebauer Dariusz 00012-6520.2-OR1600033/18/19

POL010601616 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikalne i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Najgebauer Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-70. Skrócony opis operacji: -koszt wykonania żaka skrzynkowego-koszt wykonania skrzydła naprowadzającego-koszt wykonania krzyżówki-koszt przygotowania planu… Read More »

praca w szwecji

00018-6520.6-OR1600023/16 Kaziuk Katarzyna POL011801876

POL011801876 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaziuk Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801876. Nazwa operacji: Złomowanie statku rybackiego KOŁ-128. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową… Read More »

praca w szwecji

01124-6520.10-OR1600226/19 Płoszaj Jacek POL023000448

POL023000448 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płoszaj Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000448. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

praca w szwecji

00782-6520.10-OR1600297/18/19 Szeląg Robert POL010601481

POL010601481 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szeląg Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601481. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

praca w szwecji

NLD198200977. POL022500263. POL034500119 DENEGA -NECEL S.J. 00057-6520.9-OR1100082/17/18

NLD198200977. POL022500263. POL034500119 Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 DENEGA -NECEL S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: DENEGA -NECEL S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: NLD198200977. POL022500263. POL034500119. Nazwa operacji: Inwestycje statków rybackich WŁA-84 i WŁA-207oraz małego statku rybackiego WŁA-85 w… Read More »

praca w szwecji

POL011601331 Kulas Grzegorz 00919-6520.10-OR1600023/19

POL011601331 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kulas Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulas Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601331. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-8 przez… Read More »

praca w szwecji

00688-6520.10-OR1600346/18/19 Rosół Robert POL012001581

POL012001581 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosół Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

praca w szwecji

00007-6520.6-OR1100017/16 Budzisz Antoni POL033800356

POL033800356 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800356. Nazwa operacji: Złomowanie statku rybackiego JAS-51. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością… Read More »

praca w szwecji

00014-6521.5-OR0700018/18 Staniszewski Lech

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staniszewski Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w Gostomii.… Read More »

praca w szwecji