Monthly Archives: Czerwiec 2017

POL023400967 Borusiński Leszek 00827-6520.10-OR1100362/18/19

POL023400967 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Borusiński Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borusiński Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400967. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: zaprzestanie działalności połowowej UST-3. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik

POL033700631. POL033700661. POL033800349. POL033800608. POL033900344. POL034900709. POL034902299. POL034902303. POL035100717. POL036301026. SWE000001006 Daniluk Mirosław Jan 00001-6520.4.3-OR1100008/18/19

POL033700631. POL033700661. POL033800349. POL033800608. POL033900344. POL034900709. POL034902299. POL034902303. POL035100717. POL036301026. SWE000001006 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Daniluk Mirosław Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. POL033700661. POL033800349. POL033800608. POL033900344. POL034900709. POL034902299. POL034902303. POL035100717.… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik

Urząd Morski w Słupsku 00002-6520.12-OR1100001/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”.4 Urząd Morski w Słupsku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urząd Morski w Słupsku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa wejścia do Portu Ustka.. Skrócony opis operacji: Poprawa bezpieczeństwa. warunków postoju i obsługi… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik

00042-6521.3.1-OR1200013/19 Kraska-Ferlin Dorota

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraska-Ferlin Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego poprzez zakup specjalistycznego środka transportu do przewozu ryb.. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu. basenów do transportu ryb.… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik

00061-6520.6-OR1600061/16 Modliborski Paweł POL023200751

POL023200751 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Modliborski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200751. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim DAR-29 na… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik

00556-6520.10-OR1600107/18 Borczyk Leszek Pol012001588

Pol012001588 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borczyk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: Pol012001588. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik

00032-6521.3.1-OR1300018/19 Gawlik Rafał

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawlik Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności w zakresie chowu i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje zakup niezbędnego sprzętu… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik

POL010301662. POL010301663 Bochowicz Andrzej 00813-6520.10-OR1600404/18/19

POL010301662. POL010301663 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bochowicz Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bochowicz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301662. POL010301663. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik

00001-6522.1.1-OR1400001/18 Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie PSR w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.. Skrócony opis operacji:… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik

00026-6526-DPT00019/18 techniczna z inicjatywy państw członkowskich 7.01.2021

7.01.2021 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: techniczna z inicjatywy państw członkowskich. Numer Identyfikacyjny Statku: 7.01.2021. Nazwa operacji: 00034-6526-DPT00022/18. Skrócony opis operacji: W ramach operacji Wnioskodawca poniósł :• koszt świadczenia stałej usługi prawnej• koszt świadczenia usługi… Read More »

https://www.unityline.pl/cennik