Monthly Archives: Lipiec 2017

00021-6523.2-SW1210021/17/18 Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów Bielskiej Krainy poprzez propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów .… Read More »

POL012001576 Koniński Wojciech 00067-6520.2-OR1600103/18/19

POL012001576 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Koniński Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koniński Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001576. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony opis operacji: Zakup sieci dorszowych… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza 00001-6523.4-SW0310002/16

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną… Read More »

PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt 00044-6523.2-SW0210005/18/19

Zwiększenie potencjału usługowego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie usługi organizacji spływów oraz utworzenie 1 miejsca pracy4 PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wprowadzenie usługi organizacji spływów kajakowych poprzez zakup samochodu. kajaków i grillowędzarni. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej… Read More »

00081-6521.5-OR1200130/18 Jonkisz Elżbieta Teresa

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jonkisz Elżbieta Teresa. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodnośrodowiskowych.. Skrócony opis operacji: Realizacja operacji w… Read More »

POL011901875 Roślik Joanna 00407-6520.10-OR1100188/17

POL011901875 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Roślik Joanna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Roślik Joanna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901875. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017 r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00024-6520.10-OR1400034/16 Krzykowska Agnieszka POL037303156

POL037303156 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzykowska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037303156. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: FRO-39 30 dni zaprzestania. Cel… Read More »

00067-6520.2-OR1600103/18/19 Koniński Wojciech POL012001576

POL012001576 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koniński Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001576. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »

00015-6523.4-SW1110018/17/18 Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka”

Koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01. Data Zakończenia Realizacji… Read More »

00442-6520.10-OR1100233/17 Poćwiardowski Tadeusz POL034302292

POL034302292 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poćwiardowski Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302292. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »