Monthly Archives: Sierpień 2017

00095-6520.2-OR1600098/18/19 Pikuła Edward POL022900425

POL022900425 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pikuła Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900425. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę CHY-15. Skrócony opis operacji:… Read More »

00013-6523.2-SW0710022/17/18 Ośrodek Kultury w Wieliszewie Gminne Centrum Kultury

Celem operacji jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru poprzez rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – budowę obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej do końca marca 2018 roku oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Wieliszewie Gminne Centrum Kultury . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DDD i CW Bogusław Luboń Bogusław 00026-6523.2-SW0810030/18

Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez zakup platformy restauracyjnej. systemu obsługi klienta. wyposażenia Restauracji Rybna w Turawie oraz utworzenie miejsca pracy4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DDD i CW Bogusław Luboń Bogusław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DDD i CW Bogusław Luboń Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój oferty gastronomicznej Restauracji Rybna w Turawie przez… Read More »

00001-6521.1-OR1600002/17/18 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o.

93750.19 00050-6521.5-OR1200010/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai..… Read More »

Kwika Piotr 00138-6521.5-OR0300117/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kwika Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwika Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja wszystkich wymogów z pakietu 1 oraz z Pakietu 2 na stawach w obiekcie… Read More »

Stowarzyszenie Nasz Dziwnów 00074-6523.2-SW1610086/17/18

Celem operacji jest promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2019 roku4 Stowarzyszenie Nasz Dziwnów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Nasz Dziwnów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarach LSR poprzez organizację FEstynu Rybaka w Dziwnowie w latach 2018-2019. Skrócony… Read More »

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 00036-6521.5-OR0500010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb”… Read More »

POL023401045 Kołacz Robert 00052-6520.6-OR1600085/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Kołacz Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołacz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

00025-6526-DPT00012/19 Samorząd Województwa Opolskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Opolskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w 2019 r.. Skrócony opis operacji: Wynagrodzenia pracowników… Read More »

00032-6520.10-OR1400032/16 Sawicki Marcin POL037402120. POL037402121

POL037402120. POL037402121 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402120. POL037402121. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »