Monthly Archives: Wrzesień 2017

01146-6520.10-OR1100083/19 Milosch Marian POL034300814

POL034300814 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milosch Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300814. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

wyprawy na ryby szwecja

Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej 00045-6523.2-SW1510073/18/19

Celem operacji jest promocja obszaru NGR i popularyzowanie idei LSR poprzez utworzenie i upowszechnienie produktów turystycznych jako ofert dla biur podróży do końca 2020r.4 Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wypoczynek nad wodą – jako produkt turystyczny obszaru NGR i… Read More »

wyprawy na ryby szwecja

00473-6520.10-OR1100225/17 Woźniak Ryszard POL035400737. POL035401871

POL035400737. POL035401871 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woźniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400737. POL035401871. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

wyprawy na ryby szwecja

POL034500687 Bolda Władysław 01145-6520.10-OR1100106/19

POL034500687 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bolda Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500687. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

wyprawy na ryby szwecja

00140-6520.10-OR1400053/18/19 Sładkiewicz Kazimierz POL037402119

POL037402119 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402119. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie dzialalnosci połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprszestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wyprawy na ryby szwecja

POL023600885 Maciejewski Bogusław 00003-6520.8-OR1100056/17

POL023600885 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Maciejewski Bogusław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600885. Nazwa operacji: Zakup łodzi motorowej w celu rozpoczęcie świadczenia usług turystyki wędkarskiej/transportu morskiego w Łebie przez firmę Bogusława Maciejewskiego Połowy… Read More »

wyprawy na ryby szwecja

01141-6520.10-OR1100087/19 Struck Andrzej POL034600520

POL034600520 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600520. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wyprawy na ryby szwecja

00139-6521.5-OR030 az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2018-01-01

2018-01-01 386744.28 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 515659.05. Cel operacji: 386744.28. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 37-450. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 –… Read More »

wyprawy na ryby szwecja

00275-6520.10-OR1100041/17 Pieper Witold POL037400882

POL037400882 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieper Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400882. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

wyprawy na ryby szwecja

00243-6520.10-OR1600004/17 Podolski Michał POL012001421

POL012001421 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-6… Read More »

wyprawy na ryby szwecja