Monthly Archives: Grudzień 2017

00058-6520.11-OR1100041/19 Głazowski Sylwester POL023000454

POL023000454 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Głazowski Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000454. Nazwa operacji: inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa ze statku rybackiego UST-134. Skrócony opis operacji:… Read More »

00401-6520.10-OR1100182/17 Chlebowski Zdzisław POL036501136

POL036501136 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501136. Nazwa operacji: Rozwój turystyki wędkarskiej poprzez budowę pokoi do wynajęcia wraz z podstawowym wyposażeniem oraz… Read More »

Fuchs Piotr 00060-6521.5-OR1200101/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Fuchs Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fuchs Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodno-środowiskowych. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Cel… Read More »

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 00013-6526-DPT00009/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem dz4 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zabezpieczenie zaplecza technicznego w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach wdrażającym PO RYBY 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 roku do marca 2018 roku..… Read More »

POL012001570 Kamiński Rafał 00016-6520.6-OR1600020/16

POL012001570 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Kamiński Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001570. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego DZI-57. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

POL033802183. POL037400901 Kozioł Tomasz Jan 00012-6520.9-OR1400005/17/18

POL033802183. POL037400901 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Kozioł Tomasz Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. POL037400901. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy na 2 łodziach rybackich poprzez doposażenie w system nawigacji.… Read More »

00098-6523.2-SW1110131/17/18 Spółdzielnia Socjalna „Razem”

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie wodnego potencjału morskiego i wzrost zatrudnienia o trzy osoby w Spółdzielni Socjalnej „Razem” w Kępicach. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna „Razem” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Centrum Sportów Wodnych „Sobótka” w Obłężu. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie… Read More »

00945-6520.10-OR1100456/18/19 Macholl Józef POL035000714

POL035000714 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Macholl Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000714. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Budzich Bartłomiej 00030-6520.8-OR1600036/17

Podnoszenie konkurenyjnosci i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołowstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Budzich Bartłomiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzich Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Różnicowanie działaności gospodarczej w kierunku turytyki wędkarskiej – zakup łodzi wędkarskiej. Skrócony opis operacji: zakup statku morskiego do prowadzenia… Read More »

00114-6523.2-SW1410006/18/19 Gmina Srokowo

Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Srokowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Miejsca aktywnej rekreacji na terenie Gminy Srokowo. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub… Read More »