Monthly Archives: Styczeń 2018

00036-6521.5-OR1200115/18 Ozdoba Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ozdoba Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zwiększenie wartości dodanej przez rozwój sprzedaży bezpośredniej gospodarstwa rybackiego. Skrócony… Read More »

Pędzik Arkadiusz Robert 00010-6521.3.2-OR0500002/18/19

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pędzik Arkadiusz Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pędzik Arkadiusz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej w Gospodarstwie Rolnym produkującym Suma Afrykańskiego.. Skrócony opis operacji: instalacja fotowoltaiczna. Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

00270-6520.10-OR1100037/17 Morawski Stanisław POL036602037

POL036602037 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602037. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL034500109 Kobus Jan 00027-6520.9-OR1100079/17/18

POL034500109 Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kobus Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kobus Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500109. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim WŁA-291 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku… Read More »

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00028-6526-DPT00018/19

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Szkolenia. kursy i studia podyplomowe pracowników MGMiŻŚ zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014-2020 oraz szkolenie… Read More »

POL010600399 Soroko Małgorzata 00314-6520.10-OR1600111/17

POL010600399 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Soroko Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Soroko Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600399. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-5 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL034500302 WIMAL S.C. Rybołówstwo Usługi Handel 00008-6520.10-OR1100049/16

POL034500302 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 WIMAL S.C. Rybołówstwo Usługi Handel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WIMAL S.C. Rybołówstwo Usługi Handel . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500302. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Gmina Uścimów 00047-6523.2-SW0310072/18/19

Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów poprzez zagospodarowanieprzestrzeni publicznej przylegającej pośrednio przy jeziorze Maśluchowskim-jako miejsca dla wędkarzy.turystów oraz mieszkańców.4 Gmina Uścimów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Uścimów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów. Skrócony opis operacji: Tworzenie.rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.przeznaczonej na użytek publiczny.historycznie… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 00007-6523.4-SW1210006/17/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja… Read More »

00054-6521.5-OR1500037/18 Moszniński Wacław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Moszniński Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe realizowane w obiekcie Chalin o pow.… Read More »