Monthly Archives: Marzec 2018

00586-6520.10-OR1100015/18 Cymerys Józef POL036001038

POL036001038 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cymerys Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036001038. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji) 00110-6523.2-SW1410002/19

Organizacja ogólnodostępnego miejsca tradycji i historii. w tym historii rybackiej przeznaczonego na użytek publiczny. poprzez utworzenie wystawy stałej w Muzeum i utrzymanie go przez okres minimum 5 lat od dnia dokonania płatności końcowe4 Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji) Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej… Read More »

00098-6523.2-SW1410063/18/19 „OSIOTR” Sp. z o.o.

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez zastosowanie innowacyjnej technologii utrzymania wysokich parametrów wody w obiegach hodowlanych poprzez zakup 4 biobloków z bioelementem co jednocześnie pozwoli na utrzymanie 2 miejsc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „OSIOTR” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

Niczke Paweł 00008-6520.9-OR1100044/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Niczke Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niczke Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim MEC-8 w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim MEC-8 w zakresie… Read More »

Stypuła Leszek 00014-6521.3.1-OR1300020/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Stypuła Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stypuła Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup koparko-ładowarki i kosiarki na wysięgniku na potrzeby stawów rybnych służący poprawie warunków pracy i BHP.. Skrócony opis operacji: Operacja polega na zakupie koparko ładowarki wraz z osprzętem do prac ziemnych… Read More »

POL023400971 Wawrzyniak Jacek 01259-6520.10-OR1100201/19

POL023400971 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wawrzyniak Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400971. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00805-6520.10-OR1100280/18/19 Budzisz Marcin SWE000007015

SWE000007015 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000007015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023401762 Granosik Jarosław 00285-6520.10-OR1100098/17

POL023401762 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Granosik Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401762. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. 00204-6523.2-SW1110365/18

Przywrócenie potencjału produkcyjnego gospodarstwa akwakultury4 Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego Zakładu Hodowli Mylof Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: 4.03.2002. Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego gospodarstwa akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

POL023300515 Wańtuchowicz Marcin 00710-6520.10-OR1100175/18

POL023300515 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wańtuchowicz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300515. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »