Monthly Archives: Kwiecień 2018

Kuśmierczak Jacek 00039-6521.5-OR1500069/18

42299.74 Kuśmierczak Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Operacja polegać będzie na realizacji w okresie 01.01.2018-31.12.2022 zadań z pakietu podstawowego 1 oraz rozszerzonego pakietu 2.1 Produkcja dodatkowych cennych gatunków… Read More »

Stachowicz Katarzyna 00013-6521.5-OR0300003/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stachowicz Katarzyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stachowicz Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy w obiekcie stawowym Jedlanka. Skrócony opis operacji: Pakiet I obejmujący… Read More »

00005-6521.3.1-OR1600022/17 Gospodarstwo Rybackie Pomiłowo Andrzej i Sławomir Olszewscy

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Pomiłowo Andrzej i Sławomir Olszewscy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja technologiczna w celu poprawy dobrostanu ryb oraz zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników… Read More »

00078-6521.5-OR1500048/18 Karoń Arkadiusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w obiekcie Trzciel-Odbudowa.… Read More »

Łukasik Jakub 00050-6523.2-SW0510016/18

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup nowoczesnego środka transportu i urządzeń gastronomicznych oraz utrzymanie istniejącego miejsca pracy i utworzenie jednego miejsca pracy (sezonowo).4 Łukasik Jakub Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łukasik Jakub. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój firmy „WOJGAST” w Pęczniewie.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc… Read More »

00377-6520.10-OR1100145/17 Czapp Arkadiusz POL034902303

POL034902303 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapp Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902303. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00044-6521.5-OR0500029/18 Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia… Read More »

00036-6526-DPT00031/18 Samorząd Województwa Lubelskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubelskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 do czerwca… Read More »

00075-6521.5-OR1500084/18 urencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury 2019-05-01

2019-05-01 81675 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: urencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. Numer Identyfikacyjny Statku: 2019-05-01. Nazwa operacji: 2020-05-01. Skrócony opis operacji: 217800. Cel operacji: 81675. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 62-265. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem:… Read More »

01106-6520.10-OR1100139/19 Rożnawski Władysław POL023401098

POL023401098 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożnawski Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401098. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »