Monthly Archives: Lipiec 2018

00133-6520.10-OR1100230/16 Grabiński Edward POL034902299

POL034902299 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabiński Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902299. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejs po skandynawii

POL023602171 Kujałowicz Artur 00207-6520.10-OR1100119/16

POL023602171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kujałowicz Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kujałowicz Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ŁEB-56 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

rejs po skandynawii

POL022500268 Rymarek Andrzej 00015-6520.6-OR1600017/16

POL022500268 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami4 Rymarek Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rymarek Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500268. Nazwa operacji: Złomowanie statku rybackiego KOŁ-28. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-10-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-04-01.… Read More »

rejs po skandynawii

00256-6523.2-SW1110382/18/19 Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena

poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez modernizację i wyposażenie obiektu i utworzenie 2 miejsc pracy 2×1/2 etatu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: remont i modernizacja Hotelu Krynica w Krynicy Morskiej. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejs po skandynawii

POL035400748 Janiszewski Andrzej 01176-6520.10-OR1100112/19

POL035400748 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Janiszewski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400748. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

rejs po skandynawii

00038-6521.5-OR1500019/18 Michalski Wiesław Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michalski Wiesław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Obiekt Bledzianów Gospodarstwo Rybackie… Read More »

rejs po skandynawii

00155-6520.2-OR1100159/18/19 Renusz Tomasz POL034500116

POL034500116 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Renusz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500116. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-209. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejs po skandynawii

00037-6523.2-SW0310063/18 Magnolia S.C.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Magnolia S.C. poprzez wprowadzenie nowych usług gastronomiczno-usługowych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Magnolia S.C. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykończenie części budynku wraz z jego otoczeniem oraz zakup niezbędnego wyposażenia w celu utworzenia lokalu usługowo-gastromicznego „MAGNOLIA”. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności… Read More »

rejs po skandynawii

POL036101013 Kot Zbigniew 00143-6520.10-OR1100082/16

POL036101013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kot Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kot Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101013. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej JAN-4 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

rejs po skandynawii

00433-6520.10-OR1100218/17 Penkowski Eugeniusz POL023600922

POL023600922 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Penkowski Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600922. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

rejs po skandynawii