Monthly Archives: Sierpień 2018

00063-6521.5-OR0500031/18 Grabarczyk Józef

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabarczyk Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach 00101-6523.2-SW1210112/19

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba” służących promowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.… Read More »

Arndt Kamila 00009-6523.2-SW1110012/17

Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę Zakładu Fizjoterapii w celu zwiększenia zatrudnienie na obszarze LGR Kaszuby4 Arndt Kamila Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Arndt Kamila. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę Zakładu Fizjoterapii w celu zwiększenia zatrudnienie na obszarze LGR Kaszuby. Skrócony opis operacji: budowa i wyposażenie zakładu fizjoterapii. Cel… Read More »

00016-6524.4-OR1600020/17/18 BALTIMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BALTIMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje w rozwój produkcji i poprawy łańcucha zbytu. Skrócony opis operacji: zakup samochodu chłodni i biznes plan. Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w… Read More »

00120-6523.2-SW1110154/17/18 Agencja ALFA Adrian Bogusłowicz Adrian

Rozwój działalności poprzez utworzenie innowacyjnej całorocznej infrastruktury turystycznej oraz utworzenie 2 miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Agencja ALFA Adrian Bogusłowicz Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnej całorocznej oferty sportowo rekreacyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL012101628 Bazylak Sławomir 00974-6520.10-OR1600153/19

POL012101628 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bazylak Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101628. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów w okresie 20 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Samorząd Województwa Podlaskiego 00032-6526-DPT00025/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.4 Samorząd Województwa Podlaskiego… Read More »

00022-6520.11-OR1400016/17/18 Sawicki Marcin POL037402121

POL037402121 Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu specjalistycznego 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402121. Nazwa operacji: Poprawa jakości produktów z własnych połowów poprzez uzupełnienie kompleksowego łańcucha sprzedaży w zestaw do rozładunku śledzia.… Read More »

Mateja Monika Grażyna 00033-6521.5-OR0500006/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Mateja Monika Grażyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mateja Monika Grażyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb” na… Read More »

00017-6521.5-OR1200044/18 Piszczała Sebastian

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszczała Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodno-środowiskowych. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »