Monthly Archives: Wrzesień 2018

00081-6520.2-OR1600062/18/19 Błażejewicz Robert POL023301882

POL023301882 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Błażejewicz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301882. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych łodzi rybackiej JAR-5. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO” 00014-6523.2-SW1010001/17/18

Rozwój działalności FALKO związanej z obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury na obszarach Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego.4 Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Działalności Gospodarstwa Rybackiego „FALKO” poprzez otwarcie sklepu rybnego w Wiżajnach.. Skrócony opis operacji: Rozbudowa… Read More »

00018-6521.3.1-OR1500024/17/18 Szarek Adam

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szarek Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprawiająca bezpieczeństwo i efektywność pracy. dobrostan ryb oraz zabezpieczająca ryby przed drapieżnikami. Skrócony opis operacji: Przebudowa i… Read More »

00054-6520.10-OR1100107/16 Spółka Cywilna UST-3 Leszek Borusiński. Leszek Olszak POL023400967

POL023400967 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Cywilna UST-3 Leszek Borusiński. Leszek Olszak . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400967. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis… Read More »

Suchanowski Kamil Paweł 00020-6521.5-OR0500008/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Suchanowski Kamil Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchanowski Kamil Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb” na… Read More »

00721-6520.10-OR1100188/18 Bucior Dariusz POL033800610

POL033800610 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bucior Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800610. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe… Read More »

POL012101591 Sikora Zbigniew 00560-6520.10-OR1600115/18

POL012101591 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Sikora Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101591. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

POL036802147 Jaworska Agnieszka 00752-6520.10-OR1100206/18

POL036802147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jaworska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00269-6520.10-OR1100031/17 Madej Ewa POL036400994

POL036400994 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Madej Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400994. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00216-6520.10-OR1600001/17 Kowalczyk Jacek POL010801508

POL010801508 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalczyk Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801508. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-25… Read More »