Monthly Archives: Październik 2018

KACYNA SEBASTIAN 00022-6521.5-OR0800005/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 KACYNA SEBASTIAN Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KACYNA SEBASTIAN. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie wsparcia dla Gospodarstwa Rybackiego Kostów. Skrócony opis operacji: operacje dotyczące pakietu 1 i pakietu 2. wymóg 2.1 realizowane są od… Read More »

00008-6523.2-SW0500024/17/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu

Zwiększenie możliwości wylegarniczych obiektu stawowego w Zalewie poprzez budowę nowej wylęgarni. utworzenie jednego miejsca pracy i utrzymanie dwóch miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności PZW Okręg w Sieradzu poprzez budowę wylęgarni… Read More »

00008-6523.2-SW1110047/17 Gmina Ostaszewo

Zróżnicowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej Gminy poprzez utworzenie całorocznego obiektu aktywności publicznej w Jezierniku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ostaszewo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa budynku w Jezierniku na potrzeby Nadwiślańskiego Centrum Aktywności Turystyczno – Rekreacyjnej. Skrócony opis operacji: roboty budowlane oraz zakup… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Kock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00007-6521.3.1-OR0300016/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Kock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Kock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ogrodzenia działki nr. ewid. 24/15 obręb ewid. PGRyb. Kock od strony dróg publicznych przez Gospodarstwo Rybackie Kock Sp zoo.… Read More »

Gmina Milicz 00017-6523.2-SW0110020/17/18

Rozwój infrastruktury turystycznej w Dolinie Baryczy poprzez budowę parkingów przy szlakach turystycznych w miejscowości Milicz.4 Gmina Milicz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Milicz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy. Skrócony opis operacji: A. Budowa parkingu.B. Zagospodarowanie terenu.C. Działania promocyjne.D. Nadzór inwestorski.. Cel… Read More »

„KOGA-MARIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00249-6523.2-SW1110402/18/19

Dywersyfikacja działalności rybackiej poprzez stworzenie oferty usług turystycznych – rejsów wędkarskich morskich i przybrzeżnych oraz rejsów turystycznych gwarantujących utrzymanie 4 miejsc pracy zagrożonych w związku z sezonowością połowów rybackich4 „KOGA-MARIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „KOGA-MARIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup łodzi motorowej… Read More »

Słowiński Marian 00123-6521.5-OR1200026/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Słowiński Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowiński Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Operacja w zakresie działania „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 realizacja łącznie wszystkich wymogów:a) roczny całkowity przyrost masy… Read More »

00053-6521.3.1-OR1300006/19 Łubowski Marek

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łubowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Marka Łubowskiego. Skrócony opis operacji: Modernizacja Gospodarstwa polegać będzie na realizacji prac budowlanych oraz na zakupie sprzętu… Read More »

POL033701909 Grala Wojciech 00431-6520.10-OR1100216/17

POL033701909 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Grala Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grala Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033701909. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00004-6523.4-SW1510002/16 Nadnotecka Grupa Rybacka

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadnotecka Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz… Read More »